De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Openbaarheid van milieu-informatie

van data naar mens

Openbaarheid van milieu-informatie

van data naar mens

Samenvatting

In 2005 is door publicatie in het Staatsblad nr. 66 de Wet uitvoering Verdrag van Aarhus in werking getreden. Eén van de drie onderdelen van de wet is de verplichting voor de overheid om milieu-informatie beschikbaar te stellen zodat burgers in de gelegenheid zijn te participeren in de besluitvorming (actieve openbaarheid). Met de komst van de omgevingsdiensten komt er een nieuwe partij bij in het speelveld van milieu-informatie. Het doel van dit onderzoek is om voor de Friese omgevingsdienst (FUMO) inzichtelijk te maken welke milieu-informatie nu beschikbaar is en welke milieu-informatie de FUMO nodig heeft voor haar taakuitoefening vanuit de milieuwetgeving. Centraal in het onderzoek staat de vraag: “Op welke wijze kan de FUMO een rol spelen bij het beschikbaar stellen van milieu-informatie zodat voldaan wordt aan de Europese wet- en regelgeving en waarbij de politiek-bestuurlijke risico’s geminimaliseerd zijn?”

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Datum2014-08-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk