De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken voor minimahuisdieren

een onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn met betrekking tot minimahuisdieren

Samenwerken voor minimahuisdieren

een onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn met betrekking tot minimahuisdieren

Samenvatting

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de armoede sinds de economische crisis in 2008 fors gestegen. In de gemeente Groningen heeft 16,2% van de huishoudens een langdurig laag inkomen. In totaal zijn er in de gemeente Groningen 14.000 huishoudens (12% van de inwoners) die gebruik maken van de minimaregeling. (CBS, 2014) Bij armoede gaat het niet alleen om de financiële situatie van een persoon. Het is een complex probleem van een combinatie van een (langdurig) laag inkomen, belemmering in toegang tot overheidsvoorzieningen en een gebrek aan maatschappelijke deelname. (Gemeente Groningen, 2012) Gebrek aan maatschappelijke deelname kan onder andere worden verminderd door een huisdier. Een huisdier zorgt er namelijk voor dat er meer sociale contacten zijn, meer sociale ondersteuning is bij stress en de zelfwaardering van de mens neemt toe.(Endenburg, z.d.) Minimahuishoudens krijgen te maken met maatschappelijke organisaties, maar huisdieren en het welzijn hiervan worden vaak niet meegenomen in het intakegesprek, zegt Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH). De vraag die bij SBH ligt is daarom ook: hoe krijgen we de organisaties zover dat dierenwelzijn ook meegenomen wordt in de gesprekken? Naar aanleiding van deze vraag en de gevonden literatuur is het volgende onderzoeksdoel opgesteld: Inzicht krijgen in welke maatschappelijke organisaties er bereid zijn om te willen samenwerken met SBH. Op basis van dit onderzoeksdoel wordt een samenwerkingsplan voor de meewerkende organisaties opgesteld. Hierbij hoort de volgende hoofdvraag: Op welke wijze kan een structurele samenwerking voor minimahuisdieren tussen maatschappelijke organisaties en Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn in de gemeente Groningen worden opgezet en hoe kan Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn een goede adviesfunctie hebben voor minimahuishoudens?Deel 2 is een plan van aanpak voor een samenwerkingspilot tussen maatschappelijke organisaties in Groningen en Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, met betrekking minimahuisdieren.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerStichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2015-08-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk