De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzaamheidsaspecten van verwerkingsmethoden voor puin en snoeihout

een theoretische vergelijking van de duurzaamheid van het verondiepen met puin en snoeihout ten opzichte van reguliere afvalverwerkingsmethoden van deze materialen

Duurzaamheidsaspecten van verwerkingsmethoden voor puin en snoeihout

een theoretische vergelijking van de duurzaamheid van het verondiepen met puin en snoeihout ten opzichte van reguliere afvalverwerkingsmethoden van deze materialen

Samenvatting

Dekker wil weten of de huidige stand van zaken met betrekking tot puin- en houtverwerking wel de meest duurzame oplossing van deze afvalstromen is. Als alternatief heeft Dekker drie voorstellen van alternatieve verwerking gedaan. Dit onderzoek is uitgevoerd om helderheid te verschaffen over de duurzaamheid van verschillende huidige en alternatieve afvalverwerkingsmethoden voor puin en hout.Om te kunnen achterhalen welke verwerkingsmethode het meest duurzaam is, is gebruik gemaakt van een Levens Cyclus Analyse (LCA) aanpak. Allereerst zijn drie scenario’s opgesteld, die de stappen laat zien die puin en hout doorlopen van afvalproduct tot nieuw product. Deze nieuwe producten kunnen van alles zijn, bijvoorbeeld bouwmaterialen, maar ook energie is een mogelijkheid. Het betreft de volgende scenario‘s: puin gebroken tot menggranulaat, puin gebroken tot betongranulaat en houtafval afkomstig van groenonderhoud. Elk scenario geeft de input, bijvoorbeeld diesel, en de output, bijvoorbeeld koolstofdioxide, van verschillende stappen in de cyclus weer. Deze stappen zijn vervolgens op milieuschadende emissies gekwantificeerd met behulp van bestaande LCA gegevens en eigen gegevens in een uitgebreide database. Vervolgens is de totale som aan milieuschadende emissies per scenario en verwerkingsmethode geanalyseerd en vergeleken.Het alternatief voor de inzet van menggranulaat betreft het verondiepen van een zandwinput met deze materialen. Dit is ook een alternatief in het geval van betongranulaat, er wordt echter ook gekeken naar slim breken, een nieuwe recycle methode. Ook voor snoeihout is het alternatief het verondiepen van een zandwinput met dit materiaal.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Dekker
Datum2016-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk