De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groenblauwe dooradering Noorderpark

een inrichtingsplan voor de natte dooradering in het agrarisch gebied

Groenblauwe dooradering Noorderpark

een inrichtingsplan voor de natte dooradering in het agrarisch gebied

Samenvatting

Het plangebied Noorderpark is een open polderlandschap, gelegen ten noorden van de stad Utrecht. Het Noorderpark wordt gekenmerkt door verschillende hoogwaardige natuurgebieden met daarnaast veel weidegebied in agrarisch gebruik. Het agrarisch gebied is op dit moment niet optimaal ingericht voor de natuur. Hierdoor blijven potentiële kansen onbenut om het leefgebied van vele soorten waaronder de purperreiger en de zwarte stern te verbeteren. Daarnaast liggen de natuurgebieden in het Noorderpark gefragmenteerd tussen de agrarische gronden. Hierdoor wordt dispersie van diersoorten bemoeilijkt. Dit inrichtingsplan beoogd het leefgebied van doelsoorten te verbeteren, verbindingen te creëren tussen natuurgebieden en doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te optimaliseren, dit alles door middel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerLandschap Noorderpark
Landschap Erfgoed Utrecht
Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk