De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het stimuleren van een diervriendelijke(re) omgang met wilde dieren : casus ganzen

wanneer is het certificeren van agrarische producten om een diervriendelijke omgang met wilde, overlastgevende, dieren zichtbaar te maken aan de consument een kansrijk instrument?

Het stimuleren van een diervriendelijke(re) omgang met wilde dieren : casus ganzen

wanneer is het certificeren van agrarische producten om een diervriendelijke omgang met wilde, overlastgevende, dieren zichtbaar te maken aan de consument een kansrijk instrument?

Samenvatting

Nederland is een populair overwinteringsgebied voor ganzen, jaarlijks strijken er ongeveer 2 miljoen neer. Deze ganzen zorgen voor grote overlast en schade. In 2015 is er bijna 17 miljoen in schadevergoedingen, alleen voor ganzen, uitgekeerd door het Faunafonds. In een poging de overlast te bestrijden worden er jaarlijks ongeveer 245.000 ganzen afgeschoten. De Dierenbescherming staat daar niet achter en wil graag de alternatieven van afschot stimuleren, mogelijk aan de hand van een nieuw keurmerk of via uitbreiding van het al bestaande Beter Leven keurmerk. Hiervoor is dit onderzoek opgesteld met als hoofdvraag: 'Wanneer is het certificeren van agrarische producten om een diervriendelijke omgang met wilde, overlastgevende, dieren zichtbaar te maken aan de consument een kansrijk instrument?' De hoofdvraag is beantwoord aan de hand van vier deelvragen: 1. Wat is de effectiviteit van verschillende bestaande keurmerken en certificaten? 2. Welke alternatieven van afschot zijn voor handen met de gans als casus? 3. Wat is de waarde van een nieuw certificaat of uitbreiding van het Beter Leven keurmerk voor de agrariër en hoe denkt deze hierover? 4. Wat is de waarde van een nieuw certificaat of uitbreiding van het Beter Leven keurmerk voor de consument?

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Dierenbescherming
Datum2018-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk