De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klein bos, grote ambities

effecten van natuureducatieprogramma Tiny Forest op de natuurbetrokkenheid van kinderen

Klein bos, grote ambities

effecten van natuureducatieprogramma Tiny Forest op de natuurbetrokkenheid van kinderen

Samenvatting

Het Tiny Forest programma is een natuureducatieprogramma ontwikkeld door het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid IVN. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan en omvat naast het bos ook een buitenlokaal. Het educatieve programma bestaat uit een introductieles, een plantdag en één of meerdere lessen in het Tiny Forest. Het doel van het Tiny Forest programma is het vergroten van de natuurbetrokkenheid van kinderen. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste om te meten of natuurbetrokkenheid van kinderen daadwerkelijk wordt vergroot. Ten tweede kan IVN de methode gebruiken om in de toekomst zelf onderzoek te doen naar natuurbetrokkenheid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat zijn de effecten van de natuureducatieprogramma Tiny Forest op de houding, het gedrag en de kennis ten aanzien van natuur? Voor dit onderzoek zijn in acht klassen op twee verschillende basisscholen, voor en na deelname aan het Tiny Forest programma, metingen gedaan door middel van vragenlijsten. Deze meting is ook verricht bij een controlegroep bestaande uit drie klassen. De vragenlijsten gaan over houding, gedrag en kennis ten aanzien van natuur. Na afloop van de nameting zijn de leerkrachten van de klassen schriftelijk geïnterviewd over hun ervaringen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Datum2018-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk