De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een rijke waard

inrichtingsplan voor behoud en ontwikkeling van de soortenrijke kalkminnende vegetatie op de Makkumer Noordwaard

Open access

Een rijke waard

inrichtingsplan voor behoud en ontwikkeling van de soortenrijke kalkminnende vegetatie op de Makkumer Noordwaard

Open access

Samenvatting

De Makkumer Noordwaard is een onbewoond eiland met een omvang van 280 hectare langs de Friese IJsselmeerkust ter hoogte van Makkum. Kenmerkend voor de Makkumer Noordwaard is de bijzondere en soortenrijke kalkminnende vegetatie die zowel overeenkomsten vertoont met het habitattype overgangs- en trilvenen als vochtige (kalkrijke) duinvalleien. Uit de florakartering in 2019 komt echter naar voren dat de soortenrijkdom en bedekking van de kalkminnende vegetatie terugloopt en de bedekking van zuurminnende soorten toeneemt. Oorzaken die hiervoor worden aangewezen zijn verzuring door opstapeling van organisch materiaal, stagnatie van neerslagwater en beheerkeuzes in het verleden die ongunstig waren voor deze vegetatie. De huidige abiotische condities en processen die aan de achteruitgang van de soortenrijke kalkminnende vegetatie ten grondslag liggen zijn echter niet voldoende helder in beeld.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerIt Fryske Gea
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2021-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk