De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfregulatie als talent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zelfregulatie als talent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven en uitgevoerd naar aanleiding van de vraag van brede dorpsschool St. Jan te Oosteind, om te onderzoeken hoe talenten van leerlingen meer ingezet kunnen worden in het onderwijs dat zij nu verzorgen. De samenleving van nu en het individuele onderwijs vragen om de ontwikkeling van talenten (Eijl, 2013; Oetelaar, 2012).
Er wordt in dit onderzoek uitgegaan van de definitie van talent volgens Gardner (1999) en Dewulf (2010): Talent is een gave of aanleg die is aangeboren, maar door oefening ontwikkeld kan worden. Er is gekozen om het talent ‘zelfregulatie’ te onderzoeken. Dit talent sluit aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden (Vermeulen & Vrieling, 2017) en de meervoudige intelligentietheorie (Gardner 1999). Zelfregulatie is het uitoefenen van controle over het eigen leerproces, waardoor het gewenste resultaat wordt behaald (Joosten & Ligtendag-Roijers, 2015). Als leerlingen van elkaar leren, leidt dit tot een hoger leerrendement. Dit geldt voor talentvolle leerlingen en voor minder talentvolle leerlingen (Stevens & Slavin, 1995).
Dit onderzoek heeft als doel antwoord te geven op de vraag: ‘Wat is de opbrengst van een werkleertraject waarin leerlingen met een sterke mate van zelfregulerende vaardigheden andere leerlingen leren helpen hun eigen leren te gaan sturen?’
De 0-meting bestaat uit drie onderdelen: een observatieschema, een meervoudige intelligentietest en een gesprek met de leerkrachten. Hieruit zijn drie talentvolle leerlingen en drie minder talentvolle leerlingen op het gebied van zelfregulatie gekozen om de interventies mee uit te voeren. Voor de nameting is hetzelfde observatieschema gebruikt.
Uit de resultaten wordt de conclusie getrokken dat leerlingen zich ontwikkelen in zelfregulerende vaardigheden als er in tweetallen (een talentvolle leerling en een minder talentvolle leerling) gewerkt wordt.
Aanbeveling voor brede dorpsschool St. Jan is om talentvolle leerling en minder talentvolle leerlingen met elkaar te laten werken, zodat de leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van zelfregulatie.


Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerBrede dorpsschool St. Jan te Oosteind
Datum2018-01-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk