De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderwerp: Onderzoek naar de mogelijkheden van het op eenduidige wijze vastleggen van de schaalscores in het BIS, zodat de kwaliteit van zorg verantwoord kan worden.

Aanleiding: De schaalscores die verpleegkundigen in het BIS vastleggen, kunnen op verschillende wijze geïnterpreteerd worden. Hierdoor zijn de uitkomsten van schaalscore niet inzichtelijk voor derden en is de kwaliteit van zorg niet te verantwoorden.

Doel: Een rapport met aanbevelingen aan Buurtzorg Nederland over het op eenduidige wijze vastleggen van de schaalscores in het BIS, zodat de kwaliteit van zorg verantwoord kan worden.

Methode: De deelvragen werden middels literatuurstudie en praktijkonderzoek beantwoord: dossieronderzoek, enquête en interview met medewerkers uit vier Buurtzorgteams.

Resultaten: Uit de literatuurstudie komt naar voren dat er meerdere mogelijkheden zijn om kwaliteit van zorg te verantwoorden. Uit praktijkonderzoek: dat op cliënt/team-niveau gedurende het gehele zorgproces gebruik gemaakt kan worden van de (Likert)schaalscore, maar dat de schaalscore en de toelichtingsmogelijkheid niet eenduidig werden gebruikt.

Conclusie: Kwaliteit van zorg kan met de schaalscores in het BIS verantwoord worden, wanneer de eenheid van taal die ontstaat door het ordenen en definiëren met het classificatiesysteem optimaal gebruikt wordt. De respondenten hebben op dit moment te weinig kennis en achtergrondinformatie om alle mogelijkheden die het BIS biedt volledig te gebruiken.

Aanbevelingen: Er wordt aanbevolen om een richtlijn beschikbaar te stellen over het gebruik van de schaalscore en bijbehorende vakjes en het maken van teamafspraken over het eenduidig invullen hiervan. Daarnaast scholingsmogelijkheden over de schaalscore en hoe de cliënt bij de evaluaties betrokken kan worden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk