De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De hbo-theoloog als juridisch-sensitieve professional

Verkenningen ten behoeve van het competentieprofiel van de hbo-theoloog

De hbo-theoloog als juridisch-sensitieve professional

Verkenningen ten behoeve van het competentieprofiel van de hbo-theoloog

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het competentieprofiel van de hbo-theoloog. De gewenste professionalisering van de hbo-theoloog brengt met zich mee dat in het competentieprofiel ook aandacht zal dienen te worden gegeven aan de omgang van de hbo-theoloog met juridische situaties. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals juridisering van de maatschappij en de toenemende juridische onduidelijkheid ten aanzien van de positie van religie in het publieke domein maken het noodzakelijk dat de hbo-theoloog adequaat kan handelen wanneer hij zich tot het juridische domein heeft te verhouden.
Hbo-theologen kunnen met een veelheid van juridische situaties in aanraking komen. Door een gebrek aan relevante kennis, vaardigheden en visie zijn zij echter niet in alle situaties in staat om daar op een adequate en professionele wijze mee om te gaan. In veel gevallen lijkt de hbo-theoloog niet sensitief voor het juridische. Door het tot zich nemen van kennis, het oefenen in vaardigheden en het ontwikkelen van visie ten aanzien van juridische vragen kan de hbo-theoloog zich profileren als een zelfbewuste beroepsbeoefenaar, die als professional in staat is om op een adequate wijze zijn werkzaamheden uit te voeren.
Uit het onderzoek blijkt allereerst dát de hbo-theoloog over juridische kwalificaties dient te beschikken om zich als professional tot het juridische domein te verhouden. Op de vraag wélke competenties dat dan moeten zijn, kan vervolgens aansluiting worden gezocht bij de kwalificaties zoals die worden gebruikt, en uitgewerkt zijn, in het sociaal-agogische domein. Het betreft dan juridische kwalificaties die betrekking hebben op het handelen als professional versus een cliënt/pastorant (microniveau), vanuit een arbeidsomgeving (mesoniveau) en het vermogen om te werken aan professionaliteit en professionalisering (macroniveau).

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerLectoraat ‘Geloven in context’ Academie Theologie, Christelijke Hogeschool Ede
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk