De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

De Hervormde Gemeente Vreeswijk-Nieuwegein is benieuwd hoe de nieuwe catechisatiemethode werkt en of en hoe deze verrijkt kan worden. Ook vraagt men zich af of alle jongeren voldoende aan bod komen. Mijn vraag is welke rol het principe van meervoudige intelligentie daarbij kan vervullen.
Bij meervoudige intelligentie gaat het om een scala van verschillende intelligenties dat ieder mens bezit. De kern van de theorie bestaat uit de vraag: ‘Hoe ben jij knap?’ Er worden acht intelligenties onderscheiden die ieder ook weer samengestelde eenheden bevatten. Geloofsleren is effectief als het net als bij elke andere vorm van onderwijs afgestemd wordt op de individuele lerende. Ieder heeft een andere vorm van leren nodig en daar kan aandacht aan gegeven worden door af te wisselen met verschillende werkvormen. Bovendien wordt de informatie dan beter opgeslagen. Door enkele aanpassingen met gevarieerde werkvormen in bestaande lessen kan het leren van alle leerlingen verrijkt worden.
Voor het onderzoek is een enquête gehouden onder de catechisanten, zijn er gesprekken gevoerd met de catecheten en is de handleiding onderzocht op de meest prominent aanwezige intelligentie(s) bij de activiteiten. De helft van de catechisanten geeft aan dat de leerstof niet op zijn of haar niveau wordt aangeboden. De verschillen tussen de catechisanten zijn groot en vormen zowel een uitdaging als een waardevolle aanvulling.
De gereedschapskist bevat een handreiking in de vorm van twee overzichten met lesvoorstellen om de lessen te verrijken, vier intelligentiewaaiers en een kwartetspel met verschillende werkvormen voor het geloofsleren vanuit de acht intelligenties uit het MI-concept.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerHervormde Gemeente Vreeswijk-Nieuwegein
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk