De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leesmotivatie in de bovenbouw van het primair onderwijs

Een onderzoek naar mogelijke methoden om op school de leesmotivatie van leerlingen in de bovenbouw te bevorderen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Leesmotivatie in de bovenbouw van het primair onderwijs

Een onderzoek naar mogelijke methoden om op school de leesmotivatie van leerlingen in de bovenbouw te bevorderen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In totaal zijn er 1,3 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven (Buisman & Houtkoop, 2014). Het lezen is een basisvaardigheid waar andere vaardigheden op leunen (Vernooy, 2006) en waar een hogere score op schoolsucces en intelligentie van afhangt (Mol, 2010). Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling kan positief beïnvloed worden door lezen. De intentie om te lezen neemt toe wanneer de leerling vindt dat er meer voordelen zijn om te lezen dan nadelen. Dat komt overeen met de ‘Theory of Planned Behavior’ volgens Azjen.
Dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag in hoeverre de leesmotivatie van leerlingen uit groep 8 positief beïnvloed kan worden door middel van interventies verwerkt in wekelijkse leeslessen: werkvormen omtrent lezen. Data zijn verzameld door middel van een voor- en nameting met een vragenlijst. In de tussenliggende tijd zijn de interventies uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van een gevalideerde vragenlijst die de leesattitude en de literaire respons van de leerlingen meet. De vragenlijst is gebaseerd op de Theory of Planned Behavior.
Uit de resultaten blijkt dat de interventies niet significant hebben bijgedragen aan de leesmotivatie van de leerlingen. Uit interviews bleek dat de leerlingen de meeste interventies leuk vonden en graag meer met leesonderwijs zouden willen doen. Zij ervaren dat ook als nuttig, omdat het naar hun mening zeker van nut is veel met lezen te doen. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er aanbevelingen gedaan aan de school. Deze zijn te vinden in het hoofdstuk Aanbevelingen (blz. 35).​​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk