De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beter vroeg voor later

Het belang van een vroege diagnose van autisme

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Beter vroeg voor later

Het belang van een vroege diagnose van autisme

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De laatste jaren wordt de wetenschappelijke literatuur over diagnostiek gedomineerd door publicaties over vroegtijdige screening en diagnose van ASS.
Volgens de laatste meting worden kinderen in Europa gemiddeld gediagnosticeerd met ASS rond de leeftijd van 5 jaar (Verheij & Nijs, 2011).
Is het niet beter als kinderen vroeg-gediagnosticeerd worden?
Dit bracht mij tot de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre is het van belang om kinderen vroeg te diagnosticeren met een stoornis in het autistisch spectrum? Daarnaast is er in het praktijkdeel onderzocht in hoeverre ouders en de kinderen zelf vinden gebaat te zijn bij een vroege diagnose van een stoornis in het autistisch spectrum. Om achter deze vraag te komen, is eerst de literatuur uitgebreid onderzocht. In het literatuurdeel is vervolgens beschreven wat autisme is, welke classificaties er zijn, welke signalen en kenmerken kinderen met ASS tonen, wat de verklaringsmodellen inhouden en welke voor- en nadelen vroeg-diagnostiek kent. Tot slot worden de mogelijkheden en betrouwbaarheid van vroeg-diagnostiek weergegeven. Vervolgens is er een vragenlijst ontworpen voor ouders met een kind met ASS.
De vragenlijst heeft als doel te weten te komen of ouders belang hebben bij een vroege diagnose van hun kind. Daarbij is het belangrijk te weten waarom dit voor hen belangrijk is. 35 ouders hebben de vragenlijst geretourneerd. Daarnaast is er bij vier kinderen een gestructureerd diepte-interview afgenomen om erachter te komen in welke mate kinderen zelf aangeven belang te hebben bij een vroege diagnose. Op basis van de gegevens uit de vragenlijsten kunnen we zeggen dat ouders van één of meerdere kinderen met ASS belang hebben bij een vroege diagnose.
Of kinderen zelf vinden gebaat te zijn bij vroeg-diagnostiek kan ik op basis van de gegevens uit het interview niet vermelden. Wel konden de kinderen gemakkelijker voor- dan nadelen benoemen van het hebben van ASS. De vier kinderen gaven aan geen moeite te hebben met de diagnose. Ze vinden het juist fijn, want nu kunnen ze worden geholpen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk