De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Levensbeschouwelijke vorming als cement van een christelijke school

Hoe kunnen vakdocenten vanuit diverse vakgebieden op een protestants christelijke scholengemeenschap voor havo/vwo optimaal bijdragen aan de levensbeschouwelijke vorming van de bovenbouwleerlingen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Levensbeschouwelijke vorming als cement van een christelijke school

Hoe kunnen vakdocenten vanuit diverse vakgebieden op een protestants christelijke scholengemeenschap voor havo/vwo optimaal bijdragen aan de levensbeschouwelijke vorming van de bovenbouwleerlingen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Levensbeschouwelijke vorming maakt deel uit van de persoonsvorming (rapport Onderwijs2032). Als christelijke school heb je bij uitstek mogelijkheden om hier met elkaar invulling aan te geven. In de praktijk is er echter vaak verlegenheid rondom identiteit en een niet-weten hoe dit concreet vorm te geven. In dit onderzoek is gekeken naar mogelijkheden hoe vakdocenten anno 2017 in een seculiere, pluriforme en gefragmenteerde samenleving met elkaar betekenisvol en optimaal bij kunnen dragen aan de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen.
In dit kwalitatieve onderzoek op een middelbare protestantse school havo/vwo van ca. 1000 leerlingen is onderzocht hoe vakdocenten de identiteit beleven, wat zij zelf (willen) bijdragen aan levensbeschouwelijke vorming, hoe zij hun eigen rol zien en wat zij nodig hebben om deze vorming te optimaliseren. Verrassend is dat de meeste vakdocenten levensbeschouwelijke vorming belangrijk vinden en hier impliciet invulling aan geven als zij dit relevant achten. Schoolbreed blijft het vaak beperkt tot het vak godsdienst, vieringen en dagopeningen. Optimalisatie kan vorm krijgen als er schoolbreed een herdefiniëring van christelijke kernwaarden plaatsvindt en deze concreet gemaakt wordt in organisatorische en intermenselijke richtlijnen. Christelijke levensbeschouwelijke vorming heeft te maken met het aanbieden van interpretatiekaders. Daarnaast kunnen vakoverstijgende initiatieven en sfeermakende activiteiten gericht bijdragen aan de levensoriëntatie van de leerlingen, welke bijdraagt tot hun vorming. De docent GL kan hier als gemeenschapsvormer een nieuwe rol in bekleden. Levensbeschouwelijke vorming kan dan zorgen voor de cohesie binnen een christelijke school en leerlingen afleveren die zelfbewust, kritisch en verantwoordelijk stand kunnen houden in onze gefragmenteerde samenleving.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Godsdienst/Levensbeschouwing
AfdelingAcademie Theologie
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk