De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is een aanbeveling te doen aan de medewerkers van Kinder Company hoe zij in de samenwerking met externe organisaties, zoals een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, kunnen afstemmen en uitwisselen over het begeleidingsproces van het kind dat centraal staat. Kinder Company is een nieuwe organisatie die begeleiding biedt aan kinderen van 0-5 jaar en daarbij ook ouders intensief begeleiding biedt in het ondersteunen van hun kind.
Kinder Company heeft nog geen concreet beleid hoe zij deze samenwerking met externen invullen. De medewerkers van Kinder Company zijn nog zoekende hoe ze de afstemming en uitwisseling - die de samenwerking met externen vereist - zo in kunnen vullen. In dit onderzoek zal hierop een antwoord gezocht worden door middel van de volgende vraagstelling:
Op welke manier kan Kinder Company in de samenwerking met externe organisaties afstemmen en uitwisselen met als doel dat de geleerde vaardigheden van het kind behouden en versterkt worden?
1. Welke randvoorwaarden stelt de literatuur voor samenwerking, binnen het professionele netwerk, rondom een cliënt?
2. Welke randvoorwaarden stelt de werkwijze van Kinder Company aan een samenwerking met externe organisaties?
3. Welke wensen en verwachtingen zijn er vanuit de professionals voor een onderlinge samenwerking?
4. Welke wensen en verwachtingen zijn er vanuit ouders voor een samenwerking tussen Kinder Company en externe organisaties?

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag, zijn de volgende onderzoeksmethoden gebruikt: literatuuronderzoek, documentenonderzoek, kwalitatieve- en expertinterviews en vragenlijsten.
In het onderzoek is naar voren gekomen dat de volgende punten belangrijk zijn om mee te nemen in het aangaan van een samenwerking:
- Gezamenlijk doel
- Evaluatie
- Afstemmen
- Frequentie van contact
- Afspraken
- Benoemen van ketenregisseur
- Bevorderen competenties
Het is aan te bevelen om bij de start van een traject met betrokkenen in gesprek te gaan en daarin de verwachtingen van betrokkenen uit te spreken naar elkaar. Bovenstaande punten zijn onderwerpen die dienen afgestemd te worden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
PartnerKinder Company
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk