De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verborgenheid of toch geborgenheid?: een onderzoek naar de ontwikkelingsmeerwaarde van buitenschoolse opvang voor auditief en/of communicatief beperkte kinderen en de behoefte hierna van de betreffende ouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verborgenheid of toch geborgenheid?: een onderzoek naar de ontwikkelingsmeerwaarde van buitenschoolse opvang voor auditief en/of communicatief beperkte kinderen en de behoefte hierna van de betreffende ouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Binnen dit profileringsproject is er onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmeerwaarde van buitenschoolse opvang voor auditief en/ of communicatief beperkte kinderen en de behoefte hierna van de betreffende ouders.
Dit onderzoek is ontstaan vanuit een onderzoeksvraag van Het Doehuis. Het Doehuis valt onder Koninklijke Kentalis en biedt nu vrijetijdsbesteding voor auditief en/of communicatief beperkte kinderen in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar. Binnen Het Doehuis kwam deze vraag naar voren aangezien er niveauverschillen worden geconstateerd tussen de kinderen, waardoor zij niet altijd de juiste begeleiding kregen. Tevens zijn financiële problemen binnen de actuele opvang.
Naar aanleiding van deze situatie is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
 Op welke manier is buitenschoolse opvang een ontwikkelingsmeerwaarde voor een auditief en/of communicatief beperkte doelgroep en wat is hierin de behoefte van de betreffende ouders?

Om deze vraag te beantwoorden zijn er verschillende deelvragen opgesteld, die te samen antwoord geven op deze onderzoeksvraag.
Allereerst is het samenwerkingsverband tussen de verschillende partijen in kaart gebracht. Er wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van Koninklijke Kentalis die zullen moeten gaan samenwerken maar ook op de samenwerking met ouders. Ouders hebben de regie in de opvoeding en kunnen als geen ander aangeven wat hun kind nodig heeft. Door hun betrokkenheid kunnen er nieuwe inzichten worden gegeven en meer kwaliteit worden geboden.
Binnen hoofdstuk twee en drie is er een doelgroepanalyse gemaakt. Hier kwam duidelijk naar voren wat een auditieve beperking inhoudt en wat de gevolgen voor de ontwikkeling zijn. In deze ontwikkelingsanalyse wordt in beeld gebracht welke invloeden een auditieve beperking en de bijbehorende pedagogische keuzen hebben voor de doelgroep. Tevens is er vanuit verschillende visies naar een auditieve beperking aangekeken. In hoofdstuk vier is de uitwerking van het praktijkonderzoek neergezet, zodat men inzicht heeft op hoe het onderzoek tot stand is gekomen en uitgevoerd. Er wordt duidelijk dat er gebruik is gemaakt van enquêtes en dat de respondenten de ouders van kinderen met een auditieve beperking zijn. Binnen hoofdstuk vijf worden er, naar aanleiding van de teruggestuurde enquêtes, conclusies getrokken. De verwerking van de praktijkgegevens is gedaan door middel van de omzetting naar grafieken en cirkeldiagrammen zodat er een overzichtelijk beeld kon worden gegeven. Deze gegevens zijn vervolgens omgezet tot geschreven conclusies. In hoofdstuk zes zijn er aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen geven handvatten over de vormgeving van buitenschoolse opvang. Bijvoorbeeld in de groepssamenstelling, dagprogramma's, begeleidingswijze, communicatiemethoden en het team.
Doordat er gebruik is gemaakt van literatuur- en praktijkonderzoek heb ik een antwoord kunnen geven op de hoofdvraag. Het literatuuronderzoek heeft inzicht gegeven in de ontwikkelingswaarde van buitenschoolse opvang voor auditief en/of communicatief beperkte kinderen. Juist voor deze doelgroep is het erg belangrijk om sociale ervaringen op te doen. Het literatuuronderzoek geeft dus een positief antwoord op de ontwikkelingswaarde van buitenschoolse opvang voor een auditief en/ of communicatief beperkte doelgroep.
Het praktijkonderzoek heeft zicht gegeven of de behoeften en de invulling van buitenschoolse opvang. De 'geluiden' vanuit ouders met betrekking tot buitenschoolse opvang zijn nu concreet geworden aangezien er wel degelijk behoefte is aan buitenschoolse opvang. Koninklijke Kentalis heeft door middel van dit onderzoek zicht gekregen op de vraag van ouders en het is nu belangrijk om actie te ondernemen, wil deze organisatie haar visie naleven.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk