De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Speelgoed kiezen met een kieskaart: een onderzoek over de kieskaart als hulpmiddel bij het kiezen van speelgoed voor de kinderen van Villa Peilkaan, dagbehandeling groep bij Kompaan

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Speelgoed kiezen met een kieskaart: een onderzoek over de kieskaart als hulpmiddel bij het kiezen van speelgoed voor de kinderen van Villa Peilkaan, dagbehandeling groep bij Kompaan

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Is de kieskaart een goed hulpmiddel bij het kiezen van speelgoed voor de kinderen van Villa Pelikaan, dagbehandeling groep bij Kompaan? Dit is de vraag die centraal staat in dit afstudeerproject wat is uitgevoerd bij dagbehandelinggroep Villa Pelikaan, onderdeel van Kompaan.

Voor dit onderzoek is een literatuur en een praktijkonderzoek verricht. Zowel uit het literatuur- als uit het praktijk onderzoek is gebleken dat het kiezen met een kieskaart voor de kinderen van Villa Pelikaan effectief werkt. De kinderen boeken grote vooruitgang in het kiezen als zij deze kaart gebruiken.

Kijkend naar het literatuur onderzoek ziet u dat de kinderen bij Villa Pelikaan met kenmerken van autisme of een autisme spectrum stoornis en kinderen met kenmerken van ADHD een aantal dezelfde kenmerken tonen. Deze overeenkomstige kenmerken maken het moeilijk voor deze kinderen om te kiezen. Zij vinden het moeilijk om te kiezen omdat:
 Kiezen van speelgoed is niet duidelijk en concreet. 'Pak maar iets waar je graag mee wil spelen.' Dit is voor deze kinderen te ingewikkeld. Een visuele ondersteuning zou voor hen veel makkelijker zijn.
 Ze hebben beide behoefte aan structuur. Het kiezen van speelgoed gaat altijd anders. Voor deze kinderen zou er een eenduidige manier moeten zijn.
 Deze kinderen vinden het moeilijk hun activiteiten te organiseren. Bij het kiezen van speelgoed hebben ze dus hulp nodig.
Door deze kenmerken is duidelijk te zien dat het 'gewoon' kiezen van speelgoed erg moeilijk is voor deze kinderen.

Door gebruik te maken van een kieskaart wordt het kiezen een overzichtelijke, duidelijke, concrete en gestructureerde activiteit. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de kinderen veel beter kunnen kiezen met behulp van de kieskaart. Het geeft de kinderen houvast in hun dagprogramma. De kinderen hebben nog steeds het gevoel dat ze kunnen kiezen. Echter hebben de pm-ers deze keuze geminimaliseerd. Zij hebben van te voren al bedacht wat er op de kaart staat. Vooral voor de kinderen die nog niet genoeg vaardigheden hebben om te kiezen is dit een goed hulpmiddel.

Je kunt de kaart echter voor verschillende doeleinden gebruiken. Voor de pedagogisch medewerksters is het daarom belangrijk dat zij goed naar het kind kijken voor zij deze kaart gebruiken. Ten eerste moet er gekeken worden of het kind het begrip kieskaart begrijpt. Snapt het kind wat de bedoeling is van deze kaart. Is dit niet het geval dan is deze kaart niet geschikt voor dit kind. Daarna zal er gekeken moeten worden naar het doel om deze kaart te gebruiken en naar het niveau van het kind.

Er zijn nog veel mogelijkheden voor vervolg onderzoek. Zo was de doelgroep erg klein waardoor het onderzoek niet generaliseerbaar is. Er zouden nog meer kinderen geobserveerd kunnen worden. Ook kinderen met andere stoornissen of andere niveaus kunnen onderzocht worden. Verder zou er onderzocht kunnen worden wat het effect is als men meerdere plaatjes aanbied of wat de doelen van de kieskaart zijn en wat voor resultaten hier uit komen.

Kinderen moeten plezier hebben in hun spel en als ze daarbij geholpen kunnen worden door het kiezen met een kieskaart bevorderd dit hun spel positief.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk