De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ken je kwaliteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ken je kwaliteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht actie onderzoek (Lange, 2011), in het kader van de opleiding Master of Educational Needs, gaat over het verhogen van de motivatie van de tweedejaars leerlingen op de Praktijkschool waar ik werk. Motivatie is zeer belangrijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Wanneer je gemotiveerd bent, zie je meer kansen en heb je vertrouwen in jezelf en in je kunnen. Prestatie wordt bepaald door inzet ofwel motivatie, cognitieve vaardigheden en persoonlijkheid (Borghans, 2014). Het is algemeen bekend dat pubers tussen de twaalf en vijftien jaar vaak ongemotiveerd zijn (Rijksoverheid, z.d.). Uit onderzoek is gebleken dat motivatie beïnvloed wordt door verschillende factoren. Eén van deze factoren is de relatie leraar-leerling, wanneer deze niet goed is kan dit de groei van de leerling belemmeren en zal de leerling niet of moeilijk tot leren komen (Stevens & Bors, 2010). Er zijn ook persoonlijke factoren zoals de mindset van de leerling, hoe kijkt de leerling tegen leren aan? Ziet de leerling dit als leerproces of is de leerling meer prestatiegericht georiënteerd (Visser, 2013). Aan de hand van literatuurstudie is er een interactieve lessenreeks ontworpen voor een vijf weken durende lessenreeks van vijf lessen van 100 minuten. De onderzoeksvraag is: Wat draagt een interactieve lessenreeks gericht op zelfbeeld, bij aan de motivatie van leerlingen en docenten? Gedurende een periode van vijf weken, waarbij reflecterend, wordt samen met de leerlingen de lessenreeks doorlopen. Er is middels een praktijkgericht actieonderzoek, diverse methodieken gebruikt om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. Voorafgaand aan de actie, de lessenreeks, is er een prestatiemotivatie test afgenomen bij de tweedejaars leerlingen en dit is herhaald na het uitvoeren van de lessenreeks. Tijdens de lessenreeks ga ik met leerlingen in gesprek, gaan we aan de slag met kernkwaliteiten en het opstellen van een leerdoel. Leerlingen hebben een persoonlijk mapje ontvangen in het begin van les 1 waarin ze hun persoonlijk proces kunnen vastleggen. De mentoren van de tweedejaars leerlingen zijn nauw betrokken bij hun schoolproces. Mentoren heb ik voorafgaand en na het doorlopen van de lessenreeks een vragenlijst gegeven met een aantal vragen over bijvoorbeeld het zelfbeeld van de leerling, maar ook over de motivatie van de leerling. Leerlingen hebben zichzelf een cijfer gegeven ten opzichte van opgestelde leerdoel en het proces. De conclusie is dat ik de actie, mijn lessenreeks, een te korte periode heb ingezet om echt resultaat te boeken en progressie te meten in de motivatie van de leerlingen. Echter heb ik wel een groei in motivatie bij meer dan de helft van de leerlingen kunnen meten. Tijdens de lessenreeks heb ik bij een aantal leerlingen ervaren dat de motivatie daadwerkelijk verhoogd is. Bij een volgend onderzoek is het interessant om te bekijken in hoeverre het langer inzetten van de lessenreeks mogelijk effectiever zal werken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2017-08-17
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk