De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als de emmer overloopt

Hoezo crisis? Er is toch Passend onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Als de emmer overloopt

Hoezo crisis? Er is toch Passend onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als de emmer overloopt in het basisonderwijs is er een probleem. Met onze handen in het haar proberen we de schade te beperken. Weten we eigenlijk van elkaar hoe we een crisissituatie oplossen? Wat is eigenlijk een crisisleerling? Welke arrangementen zijn succesvol en dus inzetbaar bij het voorkomen en/of oplossen van een crisissituatie in het primair onderwijs? In dit onderzoek is deze onderzoeksvraag uitgewerkt. Na bestudering van literatuur heb zijn vragenlijsten opgestuurd naar directies en intern begeleiders van alle scholen van een samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) en interviews gehouden met een aantal respondenten, onderwijsconsulenten en leerplichtambtenaren. Naar aanleiding van deze dataverzameling worden bovenstaande vragen beantwoord en geef ik aanbevelingen voor beleidsvorming met betrekking tot crisisleerlingen in een samenwerkingsverband. Uit het onderzoek komt dat er al een heleboel goed gaat. Zo is collegiaal overleg tussen intern begeleiders belangrijk en wordt de meerwaarde van oplossingsgericht werken gezien. We kunnen ook nog veel van elkaar leren. Hierbij speelt de leerkracht een grote rol, maar ook de noodzaak van een duidelijke routing en regiefunctie. Openheid en een sterke communicatie van de betrokken professional blijken basisvoorwaarden voor het voorkomen en oplossen van een crisissituatie.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk