De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Feedback, een krachtig middel tijdens begeleidingsgesprekken met leerlingen!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Feedback, een krachtig middel tijdens begeleidingsgesprekken met leerlingen!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Leerlingen krijgen de hele dag door nieuwe informatie te verwerken. Deze krijgen ze via de meest uitlopende bronnen. Maar om goed te kunnen leren, moet je weten hoe je moet leren (Dijkstra, 2018). Hattie (2012) beschrijft dat leraren de krachtigste beïnvloeders zijn van het leerproces van leerlingen. De probleemstelling van het Kindcentrum is dat de leerlingen in de bovenbouw niet actief nadenken over hun eigen leerproces. De focus ligt nu op het reproduceren van kennis en er wordt voornamelijk ‘uniform lesgegeven’ (Geerlings en Van der Veen, 2007). Feedback wordt er vrijwel niet gegeven in de bovenbouw, waardoor leerlingen niet leren te reflecteren op hun eigen leerproces. Leerlingen mogen meer actief betrokken worden door ze te laten reflecteren op hun eigen leren en ze zelfregulerend te laten leren. Leerlingen moeten leren hoe ze moeten leren. Leerlingen worden niet expliciet begeleid om zelfregulerend te leren. Volgens Ven den Berg en Ros (2017) is het geven van feedback op het proces en feedback op zelfsturing van leerlingen het meest effectief om te het leren te bevorderen. Een van de meest krachtige middelen die je als leerkracht in kunt zetten bij leerlingen om de leeropbrengsten te bevorderen, is feedback geven (Hattie, 2009). In dit praktijkonderzoek is onderzoek gedaan op welke wijze feedback ingezet kan worden tijdens begeleidingsgesprekken om zelfsturend leren te bevorderen bij leerlingen. Castelijns, Baas en Vermeulen (2014) hebben een hulpmiddel ontwikkeld waarbij leerlingen hun eigen leerproces kunnen evalueren: De cirkel van ‘Denken om te leren’. Deze cirkel is ingezet tijdens de begeleidingsgesprekken als hulpmiddel voor de leerlingen en begeleider. De gesprekken zijn individueel gevoerd met vier leerlingen uit groep 8 die hoog scoren op Cito-toetsen. Na afloop van de begeleidingsgesprekken is er een vragenlijst gebruikt om de ervaringen van de leerlingen te registeren. De conclusie uit dit praktijkgericht onderzoek is dat de feedback die door middel van de cirkel ‘Denken om te leren’ gegeven wordt aan leerlingen tijdens de begeleidingsgesprekken, als prettig en nuttig ervaren wordt. Het zichtbaar maken van de feedbackvragen op de cirkel geven de leerlingen evenals de begeleider steun tijdens de gesprekken. Het loskoppelen van de kwadranten van de cirkel, zorgt ervoor dat leerlingen meer actief betrokken worden en meer de regie krijgen tijdens het gesprek. Feedback geven met als hulpmiddel de cirkel ‘Denken om te leren’ lijkt ervoor te zorgen dat de leerlingen meer gemotiveerd zijn bij de strategie ‘vooruit kijken’, wat leidt tot actie bij het zelfregulerend leren.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-08-07
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk