De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenonderwijs op Notre Dame des Anges naar een hoger niveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rekenonderwijs op Notre Dame des Anges naar een hoger niveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op Notre Dame des Anges wordt al jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van het rekenonderwijs. Dit onderzoek levert een bijdrage aan deze ontwikkeling door een nieuw format voor de rekenlessen te ontwerpen. Leerlingen en rekendocenten zijn bevraagd over hun ervaringen met het huidige rekenonderwijs. Welke aanpassingen zouden zij graag willen doorvoeren om het rekenonderwijs beter aan te laten sluiten bij hun behoeften? Naast de input van leerlingen en rekendocenten is een theoretisch kader gecreëerd, waarin belangrijke begrippen en theorieën zijn opgenomen die ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van het rekenonderwijs. Na het verzamelen van de data bleken er grote overeenkomsten te zijn in de behoeften van leerlingen en rekendocenten en samen met het theoretisch kader is gekomen tot een aantal kernbegrippen: differentiëren, voorkennis, subgroepen, feedback, rol van de docent, structuur in de rekenles. Deze kernbegrippen zijn omgezet in ontwerpcriteria, die vervolgens gebruikt zijn een nieuw format voor de rekenlessen vorm te geven. Dit format is tijdens vijf rekenlessen uitgeprobeerd en vervolgens door de leerlingen en rekendocent geëvalueerd. Meer dan de helft van de leerlingen bleek het werken met het nieuwe format prettiger te vinden dan de manier waarop de lessen oorspronkelijk gegeven werden. De leerlingen waren ook kritisch: het leerklimaat, de groepsindeling en de mate van afwisseling in de lessen kunnen beter. De ervaringen van de leerlingen en de rekendocent zijn verzameld en hebben geleid tot het uiteindelijke ontwerpproduct: een nieuw format voor de rekenlessen op elk gebied: de planner, de opbouw van de les en het klassenmanagement

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk