De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ALWEER REKENEN!

De juiste rekenzorg voor de leerling met rekenmoeilijkheden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

ALWEER REKENEN!

De juiste rekenzorg voor de leerling met rekenmoeilijkheden.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"De begeleiding van leerlingen met rekenproblemen is veelomvattend. Het bieden van deze zorg vraagt om weloverwogen stappen van de leerkracht en het team.

Rekenen is een belangrijk vakgebied binnen het basisonderwijs. Het is van belang dat de leerlingen gemotiveerd en met plezier leren rekenen. Wat ze moeten leren is vastgelegd in kerndoelen en in de rekenmethode is dit vertaald naar leerlijnen.
Het rekenonderwijs begint met kleine stappen. In een later stadium, worden deze kleine stappen, delen van een oplossing. Deze stappen dienen ook geautomatiseerd worden. Daarnaast zijn er verschillende rekenstrategieën die de leerling leert toepassen.

Om deze ontwikkeling op een goede manier te begeleiden, wordt er deskundigheid gevraagd van de leerkracht. Hiervoor dient zij competent te zijn op verschillende gebieden.

Dit alles begint met gedegen onderwijs in de eigen opleiding. Hier wordt aandacht besteed aan het zelf vaardig kunnen rekenen en het aanleren van didactische vaardigheden.

Rekeninstructie is bij het rekenonderwijs een belangrijk onderdeel. Dit vraagt van de leerkracht een goede voorbereiding van elk nieuw blok en elke les apart. De keuze van het instructiemodel speelt hierbij een rol.

Wat moet je weten en doen als de rekenontwikkeling van een leerling afwijkt van de rekenontwikkeling van de gemiddelde leerling. Dit vraagt om voortijdige signalering, een grondig analyse van het ontwikkelingsniveau van de leerling, wat er wel goed gaat en wat er mis gaat. Vervolgens vraagt dit om een juist handelen van de leerkracht. Dit handelen omvat, naast de kennis van de materie, ook kennis en vaardigheden over de aanpak en het handelen.

Soms zijn er leerlingen die de klassikale lessen niet kunnen volgen, omdat ze zover achter lopen in hun rekenontwikkeling. Hiervoor is een goede en adequate aanpak belangrijk. Wanneer de rekenhiaten, die deze leerlingen hebben, zijn aangevuld, kunnen ze, zo mogelijk, weer aansluiten bij de rekenmethode.

Bovenstaande onderdelen spelen een cruciale rol in de begeleiding van de leerling. Met deskundigheid, tijd en aandacht van de leerkracht, Intern Begeleider en Remedial Teacher is het mogelijk om tot een maximale rekenontwikkeling te kunnen komen.
"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk