De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aan de slag met probleemgedrag

eindrapportage praktijkonderzoek master SEN, gedragsspecialist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aan de slag met probleemgedrag

eindrapportage praktijkonderzoek master SEN, gedragsspecialist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Middels dit verslag presenteer ik u de uitwerking van mijn praktijkonderzoek. Het is uitgevoerd in de basisschool waar ik als intern begeleider werkzaam ben. Het actieonderzoek richt zich op de werkzaamheid van oplossingsgerichte gespreksvoering bij kinderen met gedragsproblematiek en hoe ik leerkrachten deze vorm van gesprekvoering kan leren. In dit verslag kunt u lezen hoe ik antwoord heb gezocht op mijn onderzoeksvraag: Werkt oplossingsgericht werken om gedragsproblematiek te verminderen? Om dit te onderzoeken heb ik eerst literatuur bestudeerd. Daarna ben ik aan de slag gegaan met het aanleren van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden bij leerkrachten door middel van gezamenlijke informatieve bijeenkomsten en oefeningen en door middel van vier individuele oplossingsgerichte coach gesprekken. Deze gesprekken waren gericht op de leerling met gedragsproblematiek en dienden als voorbeeld en voorbereiding teneinde de leerkracht zelf oplossingsgerichte gesprekken te laten voeren met de uitgekozen leerling. Zowel ouders, leerkracht als de leerlingen hebben lijsten ingevuld die voor mij dienden als nul- en eindmeting met betrekking tot het gedrag van de leerling om verschillen voor- en na dit traject te kunnen vergelijken. Ik heb naar aanleiding van dit onderzoek conclusies en aanbevelingen geformuleerd en mogelijk vervolgonderzoek aangegeven waar misschien ook anderen hun voordeel mee kunnen doen. De bijzondere en verrijkende uitkomsten en ervaringen kunt u lezen in dit verslag.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk