De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Juf, wanneer gaan we weer werken met het kastje?"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Juf, wanneer gaan we weer werken met het kastje?"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoeksthema van dit meesterstuk betreft de inzet van het middel "Het Leeskastje" ten behoeve van de leesmotivatie bij onze moeilijk lerende kinderen uit groep drie. Er wordt onderzocht of de leesmotivatie bij de betreffende leerlingen verbeterd kan worden door de inzet van "Het Leeskastje" en hoe ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. De centrale onderzoeksvraag is dan ook: "(Hoe) kan ik de leesmotivatie, bij onze moeilijk lerende kinderen uit groep drie, verbeteren door de inzet van "Het Leeskastje" ?" Een bijkomend streven is dat na verloop van tijd door de verbetering van de leesmotivatie de lees- en leerresultaten verbeteren bij de betreffende leerlingen. Bij het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag zijn een aantal hoofd- en subvragen van essentieel belang. Deze hebben betrekking op de doelgroep, namelijk moeilijk lerende kinderen op onze Mytylschool, het lees- en leerproces bij deze doelgroep, leesmotivatie en het belang ervan en het ontstaan, de inhoud en het werken met "Het Leeskastje".
Om de vragen te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Er is bij het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethoden om zo vanuit verschillende invalshoeken de diverse vragen te kunnen beantwoorden en vervolgens te kunnen onderbouwen (triangulatie). Het betreft hierbij: observaties tijdens het gebruik van "Het Leeskastje", interviews met zowel leerkrachten als leerlingen en documenten (toetsgegevens). De gegevens zijn verzameld, geanalyseerd en aan de theorie gekoppeld, waarna er conclusies getrokken konden worden. Het middel "Het Leeskastje" is positief ontvangen door zowel de leerlingen als leerkrachten. Het is een gestructureerde manier om aan alle onderdelen van de beginnende geletterdheid te werken. Het enthousiasme van de leerkrachten heeft er mede toe bijgedragen dat de leerlingen positief reageerden op "Het Leeskastje". Echter niet bij alle leerlingen is de leesmotivatie toegenomen. Dat is te wijten aan een aantal factoren die in dit meesterstuk verder worden toegelicht. Het heeft er echter wel voor gezorgd dat het werken met "Het Leeskastje" wordt gecontinueerd volgend schooljaar, opgenomen is in het taal- leesverbetertraject op onze school en dat de betreffende leerkrachten het werken met "Het Leeskastje" verder gaan uitdiepen, onder andere door doelen en concrete materialen aan "Het Leeskastje" te koppelen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk