De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beweging in beeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beweging in beeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'De onderzoeksvraag is de volgende: "Hoe kan een leerling met gedragsproblemen d.m.v. School Video Interactiebegeleiding (SVIB) betrokken worden bij het opstellen van een handelingsplan en eigenaar worden van zijn eigen ontwikkeling?"

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om de volgende subvragen te beantwoorden:

Subvraag 1 Wanneer wordt het gedrag van een leerling gezien als probleemgedrag? Het onderzoek heeft aangetoond dat op HM vooral leerlingen met externaliserend gedrag woden gezien als leerlingen met probleem gedrag. Externaliserend gedrag is duidelijk zichtbaar in de klas en in de interactie tussen de leerling en de docent. Aangezien SVIB een reflectiemethode betreft waarbij gewerkt wordt aan de optimalisering van het klimaat in de klas; de didactiek, het klassenmanagement en de interactie lijkt SVIB een geschikte methode om te gebruiken bij het opstellen van een handelingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen op HM. Subvraag 2 Welke gesprekstechnieken kunnen worden gebruikt om een leerling inzicht te geven in zijn gedrag? Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de gesprekstechnieken waarvan bij SVIB gebruik wordt gemaakt de leerling inzicht kunnen geven in zijn gedrag, mits de technieken ook goed worden toegepast. Subvraag 3 Wat wordt bedoelt met eigenaar worden van eigen ontwikkeling? Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat wanneer de leerling echt eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling, dus wanneer hij geactiveerd wordt en zelf tot oplossingen komt hij zich hier ook verantwoordelijk voor voelt. De suggesties voor het handelngsplan die op deze wijze tot stand zijn gekomen worden ook in de praktijk uitgevoerd door de leerling. Subvraag 4 Wat maakt dat een leerling gaat veranderen dus tot gedragsverandering komt? Uit dit onderzoek is gebleken dat met name het eigenaarschap van de leerlng ertoe heeft geleid dat er gedragsverandering is opgetreden. Zoals hierboven reeds beschreven is er gedragsverandering opgetreden wanneer de leerling zelf tot een oplossing is gekomen. Conclusie: De hoofdvraag van mijn onderzoek was: "Hoe kan een leerling met gedragsproblemen d.m.v. SVIB betrokken worden bij het opstellen van een handelingsplan en eigenaar worden van zijn eigen ontwikkeling?" Mijn conclusie is dat een leerling met gedragsproblemen d.m.v. SVIB wel degelijk betrokken kan worden bij het opstellen van een handelngsplan en eigenaar kan worden van zijn eigen ontwikkeling mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De leerling zal begeleid moeten worden door een SVIB-er zodat er gebruik gemaakt kan worden van de juiste oplossingsgerichte gesprekstechnieken die ertoe zullen leiden dat de leerling zich bewust wordt van zijn gedrag en zijn mogelijkheden om dit te veranderen. De leerling zal betrokken moeten worden bij het opstellen van het handelingsplan zodat hij eigenaar wordt van zijn eigen ontwikkeling waarmee de kans op gedragsverandering wordt vergroot. Mentor en docenten zullen betrokken moeten worden bij het SVIB traject zodat zij ook m.b.v. SVIB die vaardigheden zich eigen maken die nodig zijn om de leerling te ondersteunen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk