De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Werken met oplossingen'; oplossingsgerichte werkmethode voor het VO in de gymzaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Werken met oplossingen'; oplossingsgerichte werkmethode voor het VO in de gymzaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting: De directie van de school heeft dit schooljaar, 2009-2010, de opdracht gegeven om de leerlingen een Zelf Evaluatie Kader (ZEK) te laten invullen. Dit is een digitale vragenlijst. Uit de gegevens is naar voren gekomen dat 8% van de leerlingen zich niet veilig voelt op school. Het is van belang dat wij voor de leerlingen een veilige leeromgeving bieden.
Ik ben me ervan bewust dat de gymzaal niet voor iedere leerling op school een omgeving is waar ze graag komen. Dit zijn vaak de leerlingen die moeite hebben met bewegen. Ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat de gymles ook voor deze leerlingen een plezierige en veilige omgeving is. Het doel van mijn onderzoek is om ernaar te streven om voor alle leerlingen een veilige pedagogische setting te creëren. Dit kan door de onderlinge relaties, omgangsvormen en het sociale klimaat in een groep te verbeteren.
In de introductie van dit onderzoek beschrijf ik een casus over een gymles. Hierin wordt duidelijk dat er leerlingen in de klas zijn die tijdens een spel niet geaccepteerd worden door de andere leerlingen. Op zulke momenten vraag ik me af: 'welke methode heeft het meeste effect op het gedrag van de leerlingen?' Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe pas ik in het kader van MRT een oplossingsgerichte werkmethode toe bij een klas, om het pedagogische klimaat te bevorderen?
Om ervoor te zorgen dat mijn aanpak bij de leerlingen aansluit, worden de leerlingen in dit onderzoek ingezet als experts. De mening van de leerlingen vormt de basis voor dit onderzoek. Dit is een onderdeel van oplossingsgericht werken. Oplossingsgericht werken houdt in dat een leerkracht zich richt op de reeds aanwezige oplossingen, in plaats van een focus op problemen. Als docent ben ik vooral geïnteresseerd in hetgeen wat werkt en wat al goed gaat. Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar de wijze waarop we die sterke kanten nog beter kunnen benadrukken.
Met behulp van twee oplossingsgerichte methodieken, namelijk Kids' Skills en W.O.W.W., heb ik de meningen van de leerlingen geïnventariseerd. Hierin wordt duidelijk waar de leerlingen aan willen werken. Dit zijn zaken als samenwerken, elkaar vertrouwen, luisteren naar elkaar, complimenten geven, niet pesten en elkaar niet uitlachen. Om dit te bereiken heb ik verschillende bewegingslessen geschreven waarin deze thema's naar voren komen. Dit onderzoek is geëvalueerd door de leerlingen en door mijzelf. Alle leerlingen hebben aangegeven dat ze het groepsklimaat steeds beter gaan vinden. Ik ben nog continu bezig met een bewuste manier van lesgeven, waarbij ik me focus op oplossingen. Ik blijf hiermee doorgaan, omdat ik heb ervaren dat het een meerwaarde is voor mijn les. Ik wil dit van harte aanbevelen aan andere docenten.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk