De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden
Winnaar Fontys Onderzoeksprijs 2020 categorie masterscripties

Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden
Winnaar Fontys Onderzoeksprijs 2020 categorie masterscripties

Samenvatting

Het doel van dit quasi experimentele onderzoek was om te meten in hoeverre een leerkracht invloed heeft op de ontwikkeling van motorische vaardigheden (MV) bij kinderen tussen 7 en 11 jaar. Daarnaast werd onderzocht of er een relatie is tussen de ontwikkeling van MV en de ontwikkeling van fysieke activiteit (PA).
Aan het onderzoek deden in totaal 1162 kinderen mee uit de groepen 4 en 6 (514 meisjes, gemiddelde leeftijd = 9.13, 50.5% groep 4) van 10 basisscholen (5 in Eindhoven en 5 in Maastricht). Bij alle kinderen zijn de demografische gegevens en MV (Athletic Skill Track; AST) afgenomen. Daarnaast zijn, van de 728 kinderen (64.7%) die de accelerometer (ActiGraph, GT3X+) voor het registreren van PA hebben gedragen, de antropometrische gegevens en de accelerometer data van 692 kinderen (95.1%) meegenomen in de analyses.
Kinderen die les kregen van een vakleerkracht zijn motorisch vaardiger dan kinderen die les kregen van een groepsleerkracht. Deze kinderen hadden bij de voormeting al een hoger gemiddelde, maar hebben ook een grotere motorische ontwikkeling doorgemaakt. Daarnaast hebben jongens gemiddeld betere MV dan meisjes en zijn kinderen uit groep 4 veelal motorisch vaardiger dan kinderen uit groep 6.
De leerkracht heeft dus invloed op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 jaar. Daarnaast speelt de leeftijd een rol in de ontwikkeling hiervan. Tussen de ontwikkeling in MV en de ontwikkeling in PA is, na deze 1 jarige studie, geen relatie gevonden. Wel blijken de leeftijd en leerkracht voorspellers van zowel de ontwikkeling in MVPA als de ontwikkeling in MV. Er wordt aangeraden vakleerkrachten aan te nemen om de motorische vaardigheden van kinderen op niveau te houden en waar mogelijk naar een hoger niveau te brengen.

Toon meer
Datum2019-06-22
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk