De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mirrors of reflection

objects in mirror are closer than they appear

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mirrors of reflection

objects in mirror are closer than they appear

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd op school X voor speciaal basisonderwijs, waar in totaal 175 leerlingen onderwijs volgen dat door 35 medewerkers met zowel lesgebonden als niet- lesgebonden taken wordt verzorgt. In dit onderzoek is gezocht naar antwoorden op de vraag hoe de keuze voor een bestaand reflectiemodel het handelen van leerkrachten op school X ten aanzien van vertoond probleemgedrag door kinderen kan versterken. Op basis van een stevig literatuuronderzoek binnen de kaders van probleemgedrag, normatieve professionaliteit en reflectie is een inhoudelijke enquête opgesteld waaruit blijkt dat het subtype anti-sociaal gedrag als belangrijkste vorm van probleemgedrag wordt ervaren en dat de aanpak en preventie hiervan wordt vormgegeven vanuit de wens van de leerkrachten om het eigen handelen te versterken. De verworven informatie uit de enquête onder twintig respondenten is inhoudelijk getoetst in drie afgenomen groepsinterviews onder dezelfde twintig respondenten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is niet vast te stellen of de keuze voor een bestaand reflectiemodel het handelen van de leerkrachten op school ten aanzien van vertoond probleemgedrag door kinderen zal versterken. Wel kan worden vastgesteld dat er momenteel niet vanuit een schoolbreed geïmplementeerd reflectiemodel wordt gewerkt, maar dat leerkrachten op school X constant bezig hun eigen handelen te plaatsen in de context van het vertoonde probleemgedrag door kinderen, met als doel het eigen handelen hierin te versterken. Er is momenteel dan ook geen behoefte aan een schoolbreed gebruikt reflectiemodel, wel bestaat de behoefte aan het experimenteren met diverse soorten reflectiemodellen. Voorwaarde is dat die modellen relatief eenvoudig en snel hanteerbaar zijn, uitgaan van een praktische onderwijscontext en ruimte bieden voor individuele interpretatie en invulling. Daarnaast bestaat de behoefte aan een inhoudelijke verdieping rondom het begrip (externaliserende) problematiek die zich richt op de dagelijkse onderwijspraktijk op school X

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk