De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoera, we gaan op woordenjacht

Verhogen van motivatie bij woordenschatonderwijs in groep 4

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Hoera, we gaan op woordenjacht

Verhogen van motivatie bij woordenschatonderwijs in groep 4

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van het onderwijsstaandebel heeft het flats extra middelen gereserveerd voor de tinger van schompklassen voor basisschoolleerlingen met een grote taalachterstand. Ze krijgen in een aparte klas fensitint taalonderwijs. Doel van de schompklas is de taalachterstand te zunselen, waardoor de kans op een succesvolle schoolcouplesse groter en het risico van schooluitval kleiner wordt (55 woorden, 8 nonsenswoorden, 85% tekstdekking). Als je bovenstaande tekst hebt gelezen, raak je niet echt gemotiveerd. Als een tekst te veel onbekende of vaag bekende woorden bevat, word je als ‘lezer’ niets wijzer: je leert niets bij en bent ook niet in staat nieuwe woorden op te pikken. Dit actieonderzoek gaat over het verhogen van de motivatie van leerlingen van groep 4 bij woordenschatlessen. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kan ik als leerkracht van groep 4 coöperatieve werkvormen, grafische modellen en routines inzetten om de motivatie van de leerlingen van groep 4 bij woordenschatonderwijs te verhogen? Voordat ik met het onderzoek ben gestart heb ik eerst bekeken welke coöperatieve werkvormen, grafische modellen en routines geschikt zijn om in te zetten in groep 4. Dit heb ik gedaan middels literatuuronderzoek en het vragen aan experts. Vervolgens ben ik gaan bekijken hoe het woordenschatonderwijs op basisschool X eruit ziet. Twee leerkrachten van groep 4 heb ik gevraagd hoe hun woordenschatlessen eruit zien. Verder heb ik mijn eigen leerkrachtgedrag in beeld gebracht. Tijdens dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een onderzoeksgroep bestaande uit acht leerlingen van groep 4. Deze leerlingen hebben naar aanleiding van een oorspronkelijke woordenschatles een vragenlijst ingevuld. Gedurende acht weken ben ik tijdens een thema van woordenschat coöperatieve werkvormen, grafische modellen en routines gaan inzetten. Ik heb bekeken hoe de motivatie van de onderzoeksgroep was. De acht leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld, regelmatig hebben er observaties plaatsgevonden door de intern begeleider en heb ik een logboek bijgehouden. Na het inzetten van de verschillende werkvormen hebben de leerlingen een evaluatie over deze werkvormen ingevuld. Het onderzoek heeft aangetoond dat het inzetten van coöperatieve werkvormen, grafische modellen en routines de motivatie van de acht leerlingen bij woordenschatonderwijs verhoogt. In het schooljaar 2013-2014 zal er een vervolg gegeven worden aan dit onderzoek

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk