De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

RTTI-toetsen voor aardrijkskunde op HAVO 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

RTTI-toetsen voor aardrijkskunde op HAVO 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt als volgt:
Op welke manier kan het leerproces van de leerlingen van havo-2 van BC Broekhin veranderd worden, zodat de resultaten die de leerlingen voor de RTTI-toetsen aardrijkskunde behalen, zullen verbeteren?
Werkwijze Het onderzoek is opgebouwd uit deelvragen die de hoofdvraag zullen beantwoorden. De deelvragen zijn als volgt:
1. Wat zijn RTTI-toetsen en welke rol spelen deze in het leerproces en het leerresultaat van de leerlingen van BC Broekhin?
2. Op welk onderdeel van de RTTI–toetsen scoren de leerlingen van havo 2 van BC Broekhin het slechts?
3. Welke onderdelen van de RTTI–toetsen vinden de leerlingen van havo 2 van BC Broekhin op dit moment het moeilijkst?
4. Welke vakdidactische werkvormen kan ik gebruiken om de cognitieve niveaus van RTTI, waar de leerlingen het slechtst op scoren en het moeilijkst vinden, te oefenen?

Resultaat Uit bovenstaande deelvragen is gebleken dat de RTTI-methode op BC Broekhin een systematiek is, waarin leerlingen bevraagd worden op vier cognitieve niveaus (reproductie, toepassing-1, toepassing-2 en inzicht). Met deze manier van toetsen kan een docent vaststellen op welke cognitieve niveaus een leerling goed en minder goed scoort en waar hij of zij nog aan moeten werken. Leerlingen van havo-2 van BC Broekhin scoren het slechts op toepassing-2 vragen en inzichtvragen. Dit blijkt uit een onderzoek naar de resultaten van leerlingen van havo-2 voor de RTTI-toetsen van aardrijkskunde. Leerlingen van havo-2 geven zelf aan dat ze op een toets open vragen het moeilijkst vinden en zelf denken ze het slechtst te scoren op inzichtvragen. Met twee van de vier havo-2 klassen (de experimentgroep) is gewerkt met werkvormen om deze twee cognitieve niveaus te oefenen en te kijken of dit invloed heeft gehad op de testresultaten. Achteraf is gebleken dat het oefenen met deze werkvormen geen effect heeft gehad.
Conclusie Uit de resultaten van de laatste RTTI-toets blijkt dat de leerlingen uit de experimentgroep niet beter zijn gaan scoren voor een RTTI-toets van aardrijkskunde, dan de leerlingen uit de controlegroep. Het oefenen met de werkvormen heeft dus geen bijdrage geleverd aan het verbeteren van de resultaten voor de RTTI-toetsen van aardrijkskunde.
Aanbevelingen
Een mogelijke aanbeveling voor een vervolgonderzoek zou kunnen zijn om meer werkvormen van RTTI in te zetten in de lessen aardrijkskunde. Het frequenter inzetten van werkvormen om bepaalde cognitieve niveaus te oefenen kan waarschijnlijk wél zorgen voor een positief verschil in toetsresultaten tussen de experimentgroep en de controlegroep. Verder kan dit onderzoek ook uitgevoerd worden binnen het vwo of vmbo om te kijken met welke niveaus deze leerlingen moeite hebben en of het oefenen van werkvormen effect heeft.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar Aardrijkskunde (Sittard)
AfdelingFontys Lerarenopleiding Sittard
PartnersBC Broekhin Roermond
Datum2015-05-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk