De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dagbesteding onder de loep

Is het een kwestie van motiveren?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Dagbesteding onder de loep

Is het een kwestie van motiveren?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

INLEIDING: Het dagbestedingbudget van de cliënten bij Woonbegeleiding Oosterhout wordt onvoldoende benut. De cliënt heeft er voordeel bij als hij/zij aan zinvolle dagbesteding deelneemt en niet in een sociaal isolement raakt. Dit gegeven heeft geleid tot de volgende probleemstelling: welke aanbevelingen kan de projectgroep, op basis van evidence, geven aan het begeleidingsteam van Woonbegeleiding Oosterhout van GGz-Breburg ten aanzien van bevorderende interventies zodat cliënten meer gebruik gaan maken van het budget dat zij voor dagbesteding hebben?
METHODE: Het betreft een literatuurstudie en kwalitatief praktijkonderzoek met vier cliënteninterviews en focusinterviews met zeven medewerkers.
RESULTATEN EN CONCLUSIES: Uit de literatuurstudie en het praktijkonderzoek blijkt dat dagbesteding als positief wordt gezien en isolement voorkomt. De cliënt zal op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden tot dagbesteding en heeft behoefte aan hulp bij het maken van keuzen daarin. De motiverende interventies van de verpleegkundigen en de motivatie van de cliënt worden negatief beïnvloed door de randvoorwaarden die onvoldoende en onduidelijk zijn. De suggesties voor verbetering van de medewerkers richten zich op het verbeteren van de randvoorwaarden. Op basis van de eindconclusie zijn de volgende subdoelen geformuleerd: 1. de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener is gebaseerd op gelijkwaardigheid, 2. de verpleegkundige is op de hoogte ten aanzien van de drempels op structureel niveau en op organisatorisch gebied, 3. cliëntgebonden drempels zijn verminderd en 4. er wordt gewerkt volgens de herstelondersteunende zorgvisie, die aansluit bij de motivatie van de cliënt.
IMPLEMENTATIE EN EVALUATIE: De contextanalyse van Woonbegeleiding Oosterhout bevestigde de belemmerende en bevorderende factoren die uit de eindconclusie naar voren kwamen. In het implementatieplan zijn er naar aanleiding van de Context Assessment Index en de subdoelen aanbevelingen geformuleerd. De eerste aanbeveling betreft het aanstellen van een aandachtfunctionaris voor dagbesteding, die de samenwerking met het Dagactiviteiten Arbeid en Educatie (DAE) en Function Assertive Community Treatment team (FACT) bevordert, zorg draagt voor een uniform beleid en een toegankelijke informatievoorziening. Van de overige aanbevelingen noemen wij: de verpleegkundige die het initiatief neemt om een gesprek aan te gaan over een verandering in het levenspatroon waarbij de cliëntgebonden drempels in kaart worden gebracht en er tot een duidelijke hulpvraag gekomen kan worden. Daarbij wordt betrokkenheid vergroot van het netwerk van de cliënt en worden positieve consequenties verbonden aan frequent aanwezig zijn op de dagbesteding”.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingFontys Hogeschool Mens en Gezondheid
Fontys Hogeschool Verpleegkunde
PartnerGGz Breburg Woonbegeleiding (Oosterhout)
Datum2015-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk