De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reflecteren kun je leren

een onderzoek naar welk reflectiemodel direct toepasbaar is voor het onderwijs op OBS de Uilenbrink

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reflecteren kun je leren

een onderzoek naar welk reflectiemodel direct toepasbaar is voor het onderwijs op OBS de Uilenbrink

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Reflecteren is van essentieel belang voor het leerproces. ‘Zonder reflectie is er geen bewust handelen, geen leermoment, en ook geen innovatie mogelijk’ (Benammar, 2007). Dit onderzoek is gericht op reflecteren met leerlingen om inzicht te krijgen in welke reflectiemodellen het best passen bij het onderwijs van de school, met als uiteindelijk doel voor de school een doorlopende leerlijn reflecteren te implementeren.
De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek is: Welk reflectiemodel past het best bij de leerkrachten en hun vaardigheden op OBS de Uilenbrink?
Om een antwoord te formuleren op deze hoofdvraag is de theorie betreft reflecteren onderzocht. Daarbij stonden de volgende kernbegrippen centraal: growth mindset, kritisch denken, leerkrachtvaardigheden, reflecteren en reflectiemodellen.
Er zijn drie deelvragen opgesteld om inzicht te krijgen in hoe leerkrachten reflecteren met leerlingen, welk reflectie model het best past bij de visie van de school en welk reflectiemodel het best past bij de leraren van de school. Hiervoor zijn observaties gedaan in de les, er is een enquête afgenomen en er zijn twee groepsinterviews afgenomen.
Uit de data-analyse blijkt dat leerkrachten en directie kiezen voor het STARR reflectiemodel, beide geven aan dat dit model het meest praktisch werkt en kindgericht is in vergelijking met het spiraalmodel. De school geeft aan dat tijdgebrek het grootste struikelbok is waardoor het reflecteren vaak niet wordt gedaan. Op basis van de resultaten wordt aanbevolen het STARR reflectiemodel in te zetten in alle groepen zodat er een doorlopende leerlijn wordt gecreëerd en om bewust tijd te maken voor reflectie.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
Datum2018-04-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk