De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden van een combinatietraject SVIB & VHT op Sbo Dr. Hord

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden van een combinatietraject SVIB & VHT op Sbo Dr. Hord

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de Sbo Dr. Hordijkschool, heb ik in de afgelopen 10 jaar in verschillende vormen te maken gehad met SVIB. Ik ben gecoacht als individu, maar ook in teamverband heb ik trajecten doorlopen. Met de start van de SVIB studie heb ik collega's, stagiaires en leerlingen kunnen coachen. Naar aanleiding van ideeën rondom een zorgloket, mijn cluster 3 en 4 leerlingen, maar ook de bestaande SVIBvormen in de school, ontstond de volgende vraag: Wat zijn de mogelijkheden of onmogelijkheden van een combinatietraject SVIB en VHT?

In het theoriegedeelte van mijn onderzoek heb ik proberen weer te geven wat SVIB en VHT inhouden. Aan de hand van verschillend bronnen heb ik mijn verhaald gevormd. Ook heb ik stilgestaan bij de overeenkomsten en de verschillen tussen de twee methodieken. Hierbij viel mij vooral op dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

Mijn onderzoek in de praktijk bestond uit het construeren van een vragenlijst, het afnemen en verwerken hiervan, het doorlopen van drie combinatietrajecten en daarbij het bijhouden van een logboek. Conclusies uit de vragenlijst hebben betrekking op het positief waarderen van een combinatietraject door zowel leerkrachten als ouders. Het idee rondom de trajecten werd niet negatief gewaardeerd. Wel hebben ouders en leerkrachten aanbevingen gedaan of aandachtspunten opgeschreven. De conclusies voortgekomen uit de combinatietrajecten hebben vooral betrekking op het intensief kunnen werken met leerlingen en de tijd die het kost om een traject te doorlopen.

Mijn eindconclusie is dat er volop mogelijkheden aanwezig zijn om combinatietrajecten aan te bieden. Het belangrijkste argument is dat samenpak van pedagogische en didactische aanpak / zorg wenselijk is om een kind de kans te geven om zich optimaal te ontwikkelen. Echter is dit onderzoek te gering om uitspraken te kunnen doen over de daadwerkelijke haalbaarheid en welke situaties zich lenen voor combinatietrajecten. Ik heb daarom een aantal aanbevelingen gedaan die zowel de school als mij uitnodigen om verder te gaan met vervolgonderzoek.

Tenslotte wil ik mijn dank uitspreken aan mijn critical friends: Maaike, Marc, Maud, Monique Richard en Sandra. Zij hebben ieder op hun eigen manier bijdrage geleverd aan de het stand komen van dit stuk. Daarnaast wil ik mijn coach en SVIB-opleidster Marjo bedanken. Dankzij haar enthousiasme en kundigheid heb ik de afgelopen twee jaar veel aangereikt gekregen tijdens de studiedagen, maar ook tijdens de intervisie. In mijn onderzoeksperiode heeft Marjo geduldig gewacht en bleef ze aanmoedigen op momenten wanneer ik het even niet meer voor elkaar kreeg.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk