De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eigenaarschap door zelfregulatie in het basisonderwijs

adviesrapport voor de Master Leren & Innoveren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eigenaarschap door zelfregulatie in het basisonderwijs

adviesrapport voor de Master Leren & Innoveren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De onderzoeksschool besteedt binnen het kader van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 21ste eeuwse vaardigheden geen structurele aandacht aan het zelfregulerend vermogen en eigenaarschap van leerlingen. Eigenaarschap kan gedefinieerd worden als een sterke betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling, met het vermogen hoge doelen te stellen en daar sturing aan te geven. Zelfregulatie zorgt onder andere voor deze sturing en draagt bij aan eigenaar zijn van het eigen gedrag en handelen. Metacognitie vormt de basis van zelfregulatie en beheerst cognitieve, motivationele en contextuele elementen.
De zelfregulatie kent drie fasen: de voorbereidende fase, de uitvoerende fase en de evaluatiefase. In de voorbereidende fase staat het stellen van doelen en het strategisch plannen centraal. In de uitvoerende fase gaat het om zelfmonitoring en concentratie. In de evaluatiefase is het reflecteren op de planning en het evalueren van de doelen van belang.

Dit onderzoek heeft zich gericht op de stand van zaken m.b.t. de zelfregulatie op de onderzoeksschool. Het betreft een beschrijvend onderzoek: middels een casestudy werd onderzocht op welke wijze de leerkrachten van de bovenbouw de zelfregulatie tijdens de drie fasen ondersteunen bij de leerlingen van groep 6 t/m 8. Met behulp van observaties en interviews werd de ondersteuning van zelfregulatie door bovenbouwleerkrachten in kaart gebracht. Middels een enquête onder de bovenbouwleerlingen werd onderzocht hoe leerlingen zichzelf kwalificeerden m.b.t. de zelfregulatie om uiteindelijk de vraag te beantwoorden in hoeverre de leerkrachten aansluiten op de zelfregulatie van leerlingen.

De resultaten wijzen erop dat leerkrachten met name de motivatie van leerlingen ondersteunen. Uit de resultaten komt verder naar voren dat tijdens de voorbereidende fase het stellen van doelen en het activeren van voorkennis standaard lesonderdelen vormen. Verder blijkt dat aandacht hebben voor plannen of het volgen van een stappenplan niet structureel plaatsvindt. In de uitvoerende fase wordt, ten aanzien van het monitoren, bijsturen veel gebruikt. Aandacht geven aan concentratie en planning komt in deze fase nauwelijks voor. De evaluatiefase vormt meestal een kort onderdeel van de les. Er wordt structureel feedback gegeven, maar evaluatie van doelen en reflectie op planning komt weinig of helemaal niet voor. Leerkrachten geven ten slotte zelf aan dat metacognitieve vaardigheden zoals plannen en monitoring ondersteunend zouden moeten worden.

Om de zelfregulatie van leerlingen van de onderzoeksschool te bevorderen zal allereerst een verbeterplan ontwikkeld moeten worden. Daarnaast valt aan te bevelen om leerkrachten te professionaliseren m.b.t. het stimuleren van de zelfregulatie. Ten slotte wordt geadviseerd om een standaardmodel zelfregulatie in te zetten dat leerkracht en leerling een praktisch houvast biedt tijdens de verschillende fasen van de les.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeren en Innoveren (Professional Master)
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2017-06-19
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk