De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opvoeden doe je samen

Een onderzoek naar de wenselijkheid van een bijeenkomst over opvoeden op de basisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Opvoeden doe je samen

Een onderzoek naar de wenselijkheid van een bijeenkomst over opvoeden op de basisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de verschillende manieren van opvoeden. Mijn vraag was, welke opvoedstijlen zijn er en welk gedrag van een kind kan daaruit voortvloeien. De theorie vertelt dat er drie opvoedstijlen zijn, wel te verstaan:

• de autoritaire opvoedingsstijl

• de permissieve opvoedingsstijl

• de ondersteunende of autoritatieve opvoedingsstijl

Bij deze drie opvoedstijlen is het gedrag van ouders naar het kind toe verschillend. Ook kan het gedrag van het kind bij deze drie opvoedstijlen verschillend zijn.

Het blijkt dat ouders hun kind opvoeden vanuit hun eigen opvoed verleden. Iedere ouder heeft een eigen werkmodel. Dit werkmodel is afhankelijk van hoe de ouder vroeger zelf is opgevoed.Het is belangrijk dat ouders sensitief ofwel gevoelig naar hun kind toe reageren. Dit is voor ouders niet altijd mogelijk. Door een psychische stoornis, handicap of verslaving. Op deze manier kan het voor komen dat kinderen niet veilig hechten. Toch zijn het niet alleen de ouders die van invloed zijn op de manier van opvoeden ook de kindfactoren spelen een grote rol. Bij vroeggeboorte, een lange periode in een couveuse of veel medische problemen kan het moeilijk zijn voor ouders om sensitief te reageren. Ook het temperament van het kind speelt een grote rol. Is het een vriendelijk kind dan is het als ouder makkelijker om sensitief te reageren dan wanneer het kind onvoorspelbaar en grimmig gedrag vertoont.Sommige ouders zitten met de handen in het haar over de opvoeding van het kind, zij zouden graag hulp ontvangen. Dit kan via verschillende wegen op zowel internationaal, nationaal en regionaal niveau. Via het internet, boeken of cursussen.De theorie staat in verband met het praktijk onderzoek. Het onderzoek heeft zich gericht op de ouders van O.B.S. De Barkentijn. Er is uitgezocht welke opvoedstijl de ouders als voorkeur geven. Daarnaast is er gekeken naar de manier van informatie ontvangen over de opvoeding van het eigen kind.

Als laatste is gekeken welke invloed, een informatiebijeenkomst, over opvoeding voor ouders, kan hebben op het gedrag van het kind op school en thuis.

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat alle ouders die mee gewerkt hebben aan het onderzoek de voorkeur geven aan een ondersteunende of autoritatieve opvoedstijl. Daarnaast geven ouders de voorkeur voor het krijgen van informatie, over de opvoeding van hun eigen kind, via de leerkracht of via het internet. Er is weinig interesse voor een opvoedcursus.

Ook is er gekeken of er invloed is geweest op het gedrag van kinderen op school en thuis. De ouders die bij de informatiebijeenkomst zijn geweest hebben tips uitgeprobeerd. Eén ouder heeft aangegeven een klein verschil in het gedrag van het kind te hebben waargenomen.

Op school konden de leerkrachten geen verschil ervaren in het gedrag. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de periode van uitproberen door de ouder en het navragen bij de leerkracht te kort is geweest. Was dit een langere periode geweest na het uitproberen van de opvoedtip dan had er wel degelijk een klein verschil in het gedrag opgemerkt kunnen worden.De ouders waren zeer enthousiast over de bijeenkomst die is georganiseerd. De ouders die hebben deelgenomen hebben aangegeven interesse te hebben in meerdere van deze bijeenkomsten. Het is als zeer prettig ervaren dat ouders ervaringen met elkaar konden uitwisselen.Daarom is het voor scholen zeker de moeite waard om bijeenkomsten over het opvoeden van kinderen te organiseren voor ouders en door leerkrachten. Ouders geven aan graag tips van de leerkracht te krijgen over het opvoeden van hun kind. Door het organiseren van bijeenkomsten over de opvoeding zal het de band tussen leerkracht en ouder versterken. Er zal een partnerschap ontstaan tussen leerkracht en ouder, die ten goede van het kind zal komen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk