De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leren leren, plannen plannen

Een pgo over het begeleiden van leerlingen met ASS bij het maken van een huiswerkplanning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leren leren, plannen plannen

Een pgo over het begeleiden van leerlingen met ASS bij het maken van een huiswerkplanning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is een gedeelte van de regulatieve cyclus van het ontwerponderzoek uitgevoerd (De Lange, Schuman & Montessori, 2010). Het doel was, om te onderzoeken hoe leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum begeleid kunnen worden bij het plannen van huiswerk. Vanuit literatuurstudie is er een beeld ontstaan dat beschrijft waar leerlingen met ASS moeite mee hebben. De executieve functies die nodig zijn bij het plannen van huiswerk staan daarbij centraal. Vervolgens is in de praktijk onderzocht of dit beeld klopt en hoe verschillende personen in de omgeving van de leerling hiermee omgaan. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodes: een bestaande vragenlijst van Dawson & Guare (2012) en semi-gestructureerde interviews bij leerlingen en betrokkenen in de omgeving. Uiteindelijk zijn aansluitende adviezen gevormd, bestaande uit adviezen vanuit literatuur en praktijk. De adviezen zijn gericht op de problematiek van leerlingen met ASS bij plannen en de rol van betrokkenen om hen heen. Hierbij is uitgegaan van de RTI-methode (Fox, Carta, Strain, Dunlap & Hemmeter, 2009), die aangeeft op welke niveaus zij betrokken zijn bij de begeleiding van een leerling. In het onderstaand schema is de cyclus die gevolgd is weergegeven. Regulatieve cyclus van ontwerponderzoek ( De Lange, Schuman & Montessori, 2010) 1. Probleem Er is een probleemstelling geschreven, waarvanuit de onderzoeksvraag is ontstaan 2. Diagnose Het uitgebreide onderzoek geeft een verheldering van het probleem. 3. Plan Op basis van de diagnose zijn adviezen opgesteld. 4. Ingreep Vanaf de ingang van volgend schooljaar worden de adviezen uitgevoerd. 5. Evaluatie Er is evaluatieonderzoek mogelijk waarbij samengewerkt kan worden met collega's Door het samenstellen van de adviezen is er een antwoord gevormd op de onderzoeksvraag: “Hoe kan een leerlingcoach, binnen mijn praktijk, de begeleiding van leerlingen met ASS bij het leren plannen van huiswerk vormgeven?” De regulatieve cyclus is echter nog niet afgemaakt, omdat de adviezen volgend schooljaar in de praktijk uitgeprobeerd zullen worden. Er is als vervolgonderzoek evaluatieonderzoek mogelijk

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk