De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De MFT S3-check, een twijfelachtig meetinstrument

Pilotstudy naar de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid (intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) van de MFT S3-check in stand bij vrouwen tussen de negentien en 25 jaar met of zonder enkelinstabiliteit

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De MFT S3-check, een twijfelachtig meetinstrument

Pilotstudy naar de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid (intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) van de MFT S3-check in stand bij vrouwen tussen de negentien en 25 jaar met of zonder enkelinstabiliteit

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Doestelling en onderzoeksvraag
De MFT S3-check kost €3500 en geeft kwantitatieve data en lijkt daarmee een objectief en betaalbaar meetinstrument te zijn, voor het meten van de stabiliteit, sensomotoriek en symmetrie in stand. Daarom kan dit meetinstrument bruikbaar zijn in fysiotherapeutische setting, er was echter nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
De doelstelling van deze pilotstudy is het bepalen van de reproduceerbaarheid en de betrouwbaarheid van de MFT-S3 check bij het meten van de stabiliteit, sensomotoriek en symmetrieverhouding in stand bij vrouwen tussen de negentien en 25 jaar, met of zonder enkelinstabiliteit. De hoofdvraag die hieruit geformuleerd is, luidt: 'Is de MFT S3-check reproduceerbaar en betrouwbaar (intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) bij het meten van de stabiliteit, sensomotoriek en symmetrieverhouding in stand bij vrouwen tussen de negentien en 25 jaar met of zonder enkelinstabiliteit?'

Methode
Voorafgaand aan de pilotstudy is er een literatuuronderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werd er gezocht naar bestaande literatuur betreffende de MFT S3-check en bijbehorende achtergrondinformatie. Dit vormt de basis voor het theoretisch kader.
De pilotstudy werd uitgevoerd met zeventien proefpersonen. Er werd voor het onderzoeken van de reproduceerbaarheid gekozen voor twee relevante variabelen. De variabelen zijn het al dan niet aanhebben van schoenen en het al dan niet verbaal stimuleren van de proefpersonen. Deze variabelen werden opgenomen in drie verschillende protocollen. De uitkomsten werden met elkaar vergeleken aan de hand van berekende correlatiecoëfficiënten om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag op het gebied van reproduceerbaarheid. Voor de intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd een protocol zonder variabelen gebruikt. De meetresultaten werden met elkaar vergeleken aan de hand van correlatiecoëfficiënten en zo kon antwoord gegeven worden op de hoofdvraag, op het gebied van de intra- en inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid.

Resultaten
Reproduceerbaarheid: de correlatiecoëfficiënten die iets zeggen over het effect van het aanhebben van schoenen zijn laag. De correlatiecoëfficiënten die iets zeggen over het effect van verbale stimulatie varieerden sterk.
Intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid: de correlatiecoëfficiënten zijn over het algemeen laag.
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: de correlatiecoëfficiënten zijn over het algemeen laag.

Conclusie
Het antwoord op de hoofdvraag luidt: "De MFT S3-check is niet voldoende reproduceerbaar en is niet betrouwbaar bij vrouwen tussen de negentien en 25 jaar met en zonder enkelinstabiliteit bij het meten van de stabiliteit, sensomotoriek en symmetrieverhouding in stand." Het gebruik van een protocol tijdens het afnemen van de MFT S3-check is dus aan te raden, maar is niet voldoende om de MFT S3-check als 'evidence based' te mogen betitelen.
De conclusies zijn gebaseerd op deze pilotstudy, niet alle uitspraken kunnen met 100% zekerheid gedaan worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Datum2008-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk