De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoog Begaafd

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'In dit meesterstuk is in de eerste plaats gekeken wat de scholen al gerealiseerd hebben als het gaat om een goede begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. Vervolgens is bekeken wat nodig is om die begeleiding optimaal vorm te geven. Ook is meegenomen in hoeverre de scholen bereid zijn om zich te ontwikkelen en welk belang ze toekennen aan de items die te maken hebben met een passende begeleiding. Een meerwaarde van een (universeel)hoogbegaafdenprotocol is ook bekeken. Met de gegevens uit het onderzoek onder de scholen en de gegevens uit de theorie en praktijk is er een advies opgesteld welke eerste stap genomen dient te worden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde kinderen binnen ons bestuur. Uit die eerste stap blijkt het belang van voldoende kennis en expertise om de begeleiding op een professionele manier vorm te geven. In een cursus op maat op de scholen kan een begeleidingsstructuur vorm gegeven worden vanaf het moment van aanmelding t/m groep 8 waarop beleid geschreven kan worden. In de schoolgids kan vervolgens aan ouders duidelijk gemaakt worden hoe de school werkt aan het realiseren van het opgestelde ontwikkelingsperspectief van hun kind. De onderwijsbehoefte van het (hoog)begaafde kind kan daarbij specifiek vermeld worden. Het werken met een protocol kan als een instrument ingezet worden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk