De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkeling van mediawijsheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwikkeling van mediawijsheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de sterke en minder sterke punten van het onderwijs
op het gebied van mediawijsheid in de groepen van de midden- en bovenbouw. Om het doel van dit
onderzoek te bereiken, heeft een theoretische verdieping plaatsgevonden ten aanzien van ICT in het
onderwijs, ICT op maat, 21st Century Skills, mediawijsheid, onderwijs in mediawijsheid, een
mediawijze leerkracht en een mediawijze leerling.
Essentieel was de beantwoording van de hoofdvraag: Op welke wijze wordt de leerling op
basisschool X op dit moment mediawijs gemaakt in midden- en bovenbouw om veilig, bewust en
actief deel te nemen aan de gemedialiseerde wereld, zoals beschreven in de uitgangspunten van
Mediawijzer.net (2012)?
De respondenten van dit onderzoek waren zowel leerkrachten als leerlingen van de midden- en
bovenbouw. Leerkrachten hebben twee vragenlijsten ingevuld, over ICT-bekwaamheid en het
actuele aanbod. Leerlingen hebben tevens twee vragenlijsten ingevuld, over het gebruik van sociale
media en internet op school.
Naar aanleiding van de resultaten van de vragenlijsten kan geconcludeerd worden dat leerlingen
veelvuldig gebruikmaken van sociale media. Echter, het merendeel van de leerkrachten acht zich niet
ICT-bekwaam. Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn enkele conclusies geschreven, zoals
leerkrachten maken te weinig gebruik van het huidige aanbod. En leerkrachten delen te weinig
kennis en kunde met collega’s.
De belangrijkste aanbevelingen zijn het verbeteren van de ICT-bekwaamheid bij leerkrachten door
scholing. Het competentieprofiel van Mediawijzer.net kan hierbij ondersteunen. Tevens is het advies
voor het kennisteam ICT om eenduidig aanbod te realiseren voor de ontwikkeling van mediawijsheid.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
PartnerSBO De Piramide
Datum2016-11-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk