De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voortgezet onderwijskeuze

profileringsproject vwo havo vmbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voortgezet onderwijskeuze

profileringsproject vwo havo vmbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van het onderzoek was de doorstroming van leerlingen uit groep 8 van OBJS De Mussenacker naar een school voor voorgezet onderwijs (VO) aan het einde van het schooljaar dat voor de basisschool aan bepaalde voorwaarden is gebonden. Het basisschoolteam moet de leerlingen een advies geven betreffende het niveau van VO dat gebaseerd is op cijfermatige resultaten van de leerling en gevoelsmatige observaties en interpretaties van de leerkracht.
Vanuit de overheid wordt de nadruk gelegd op efficiënt onderwijs en door de schoolinspectiedienst wordt controle uitgeoefend op het schooladvies. Na 3 jaar VO van de leerling wordt door de inspectiedienst gekeken welk niveau de ex-leerling volgt. Als overadvisering, waarbij de leerling binnen de 3 jaar van onderwijsniveau is gezakt, bij meer dan 25% van de adviezen voorkomt, wordt dit door de schoolinspectie in de schoolrapportage openbaar gemaakt. Dit kan negatieve consequenties voor de basisschool hebben qua terugloop van leerlingenaanmelding en ook voor het kind zelf in het gebied van persoonsontwikkeling. Het is dan ook belangrijk dat een schoolverlater een goed schooladvies krijgt van de basisschool qua niveau.
Daarnaast zijn er nog verschillende individuele keuzemogelijkheden bij het kiezen van een passende school waarbij onderwijssoort, omvang, omgeving of andere invloeden een bepalende factor kunnen spelen voor de leerling waar de basisschool geen invloed op heeft, maar na drie jaar wel kan worden berispt door de onderwijsinspectie als de leerlingen falen op de gekozen VO-school.
Naar aanleiding hiervan is de centrale onderzoeksvraag tot stand gekomen namelijk: Welke factoren spelen een rol voor de schoolverlater van OBJS De Mussenacker bij de keuze van voortgezet onderwijs?

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk