De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatwerk voor ieder kind:

maatwerk voor leeszwakke kinderen in de Vijf Sterrenschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Maatwerk voor ieder kind:

maatwerk voor leeszwakke kinderen in de Vijf Sterrenschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'Het onderzoek vind plaats in groep 4 van de basisschool, een multiculturele school, waar ik als intern begeleider werkzaam ben. In hoofdstuk 4 beschrijf ik het theoretisch kader waarin mijn onderzoek zich afspeelt en de rol die ik als intern begeleider daarin heb. Het passend onderwijs, het adaptief onderwijs, de 1 zorgroute en het handelingsgericht werken vormen dit kader.

In hoofdstuk 5 worden de deelvragen beantwoord en geef ik uitleg op welke manier ik tot de resultaten gekomen ben. Uit de interviews die ik met de leerkrachten en de leerlingen gehouden hebt, blijkt dat vooral het tekstbegrip en de schriftelijke taalvaardigheid een struikelblok vormen. Ook blijkt dat de leerlingen behoefte hebben aan een sterke leerling als maatje en een verwerking van de les die is afgestemd op hun mogelijkheden. Er wordt nu veel en vaak voorgelezen door de leerkrachten. Het programma Sprint komt uit mijn onderzoek als meest geschikte voorleessoftware uit de bus voor onze doelgroep op school .

De leerlijnen inclusief de leer- en subdoelen van Taaljournaal zijn volledig in kaart gebracht met daarbij de bijbehorende kerndoelen. Ik heb vastgesteld welke subdoelen noodzakelijk zijn om Referentiekader Taal Niveau 1F eind groep 8 te behalen. In het overzicht staat daarnaast nog aangegeven welke kerndoelen ook aan bod komen bij technisch - en begrijpend lezen.

In hoofdstuk 6 geef ik de conclusies op mijn onderzoeksvraag. De belangrijkste conclusies zijn dat er voldoende mogelijkheden zijn om de lessen aan te passen en dat er aantoonbaar verbetering in de resultaten is maar ook dat de tevredenheid over de methode is toegenomen zowel bij de leerkracht als bij de leerlingen.

Aan de hand van dit onderzoek zal ik de richtlijn :'Taaljournaal voor leeszwakke leerlingen' opstellen. Ik sluit dit meesterstuk af met mijn reflectie op het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk