De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Autisme en spel in het ZML-onderwijs: het stimuleren van spel bij leerlingen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Autisme en spel in het ZML-onderwijs: het stimuleren van spel bij leerlingen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is te lezen hoe je als leerkracht (samen)spel kunt stimuleren. Het onderzoek is gericht op leerlingen met ASS in het ZML-onderwijs. De onderzoeksvraag hierbij is: Hoe kan ik (samen)spel bij ZML-leerlingen met ASS stimuleren? Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn verschillende deelvragen opgesteld. Deze zijn verdeeld in theorie-deelvragen en praktijk-deelvragen. Voor de theorie-deelvragen is literatuurstudie gedaan. Onderwerpen die hierin naar voren komen zijn ASS, ontwikkeling van spel, voorwaarden voor spel en leerkrachtvaardigheden.
Voor de praktijk-deelvragen zijn verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt. Er zijn twee observatielijsten afgenomen. Hieruit is de huidige spelsituatie per leerling in af te lezen. Daarnaast zijn interviews afgenomen met de betrokken leerlingen, met de begeleiders in de groep, de spelbegeleidster en de Auticoördinator. Ook is een lijst ingevuld met betrekking op ASS-kenmerken per leerling.
De gegevens vanuit de theorie en praktijk hebben bijgedragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Bij het stimuleren van spel bij leerlingen met ASS is het belangrijk dat de leerkracht de juiste vaardigheden bezit. Deze zijn vooral gericht op organisatie en communicatie. In de organisatie is de opbouw in het spel belangrijk. Bij de communicatie is het belangrijk dat je duidelijk en voorspelbaar bent. Daarnaast is een goede spelomgeving belangrijk. Hierin is er een variatie aan uitdagend materiaal aanwezig en is het prikkelarm.
Het onderzoek heeft betrekking op leerlingen in mijn groep. Met deze kennis kan er op een andere manier gewerkt worden aan spel en spelontwikkeling. Daarnaast kan het schoolbreed gebruikt worden omdat er in elke groep leerlingen met ASS aanwezig zijn.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk