De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelobservatie: de natuurlijke ontwikkeling in beeld

Het doelgericht in kaart brengen en begeleiden van spelontwikkeling bij jonge kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spelobservatie: de natuurlijke ontwikkeling in beeld

Het doelgericht in kaart brengen en begeleiden van spelontwikkeling bij jonge kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgerichte onderzoek wordt gezocht naar een manier om de spelontwikkeling van jonge kinderen op de onderzoeksschool (regulier basisonderwijs) op een concrete en doelgerichte manier in kaart te brengen. Op de onderzoeksschool wordt deels Programmagericht gewerkt en deels vanuit de visie van Basisontwikkeling. Het streven is om van spel de leidende activiteit te maken. Dit onderzoek heeft als doel de leerkrachten zicht te geven op de obstakels waar kinderen in hun spel tegen aan lopen. Door dat inzicht ontstaan mogelijkheden voor de leerkracht om kinderen te begeleiden bij het overwinnen van die obstakels door passende interventies te plegen. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende onderzoeksvraag: ‘Kan ik de spelontwikkeling bij kinderen in groep 1 en 2 (met speciale onderwijsbehoeften) binnen mijn praktijksituatie op een zinvolle en doelgerichte manier in kaart brengen, zodat leerkrachten hun begeleiding en interventies daar op af kunnen stemmen en daarmee het spel van kinderen kunnen verdiepen of verbeteren?’ Door interviews met de leerkrachten binnen de praktijksituatie af te nemen, zijn de beginsituatie en de gewenste situatie rondom het begeleiden van spelontwikkeling in kaart gebracht. Door theoretische inzichten over spelontwikkeling en gegevens uit de interviews aan elkaar te koppelen en in te passen in de manier van werken van de onderzoeksschool, zijn er concrete doelen geformuleerd. Deze doelen zijn verwerkt in een praktisch observatiemodel voor spelontwikkeling waarmee de leerkracht een QuickScan van de groep kan maken. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze scan is de leerkracht in staat kinderen te selecteren die specifieke onderwijsbehoeften hebben met betrekking tot spelontwikkeling. Door middel van een vragenlijst en feedbackgesprekken met de leerkrachten zijn vervolgens 4 aspecten van spelontwikkeling geselecteerd, waarbij de leerkrachten behoefte hadden aan handreikingen voor spelbegeleiding. Met behulp van deze handreikingen zijn de leerkrachten in staat om passende interventies te plegen, waarmee ze de individuele spelontwikkeling van kinderen kunnen verbeteren, verbreden of verdiepen. Nu de leerkrachten door het werken met dit model beter in staat zijn de spelontwikkeling te begeleiden, zal spel in de toekomst steeds meer als leidende activiteit kunnen worden ingezet. Vervolgens kunnen er verbindingen gelegd worden met de andere kernactiviteiten. Hierdoor kan een samenhangende en betekenisvolle, sociaal-culturele leeromgeving ontstaan die past binnen de kaders van Basisontwikkeling en binnen de visie van de onderzoeksschool op onderwijs aan het jonge kind

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk