De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kracht van spieren : het effect van krachttraining, middels fitnessprogramma's op de functionele vaardigheden bij kinderen met een cerebrale parese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kracht van spieren : het effect van krachttraining, middels fitnessprogramma's op de functionele vaardigheden bij kinderen met een cerebrale parese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is nagaan of er huidig, wetenschappelijk bewijs is met betrekking tot het trainen van de spierkracht, middels fitnessprogramma's, bij kinderen met een cerebrale parese (8-16 jaar) om de functionele vaardigheden te verbeteren.

Om tot een conclusie te komen zijn er een aantal stappen doorlopen. Allereerst is er een literatuurstudie gedaan met behulp van keywords in Cinahl, Cochrane, Doconline, Freemedicaljournals, Medline, Picarta, PubMed, SportDiscus. Door gebruik te maken van in- en exclusiecriteria bleven er uiteindelijk drie geschikte artikelen en twee reviews over. Deze zijn beoordeeld met behulp van de beoordelingsformulieren van Cochrane. Elk artikel is door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Nadat dit gedaan was werden ze nog eens door beide beoordelaars samen beoordeeld. Uiteindelijk zijn de geschikte artikelen samengevat. Aan de hand van deze samenvattingen en het zelf opgestelde data-extractieformulier vond de data-extractie plaats. Tenslotte werden deze resultaten geanalyseerd in de 'discussie'.

Van de 71 gevonden artikelen, zijn drie artikelen en twee reviews geïncludeerd. Deze studies zijn echter van lage methodologische kwaliteit. In de beoordeelde artikelen staan alleen quasi-experimentele onderzoeken beschreven. In geen enkel geval was er een controlegroep aanwezig, ter vergelijking van de resultaten. Ook waren de gegevens van de deelnemers in de artikelen niet correct verwerkt, wat tot een vertekening van de resultaten kan leiden. De uitkomsten moet men dan ook met voorzichtigheid interpreteren.

Uit dit afstudeerproject is gebleken dat er geen wetenschappelijk bewijs is omtrent het effect van spierkrachttraining, middels fitnessprogramma's, op functionele vaardigheden bij kinderen met een cerebrale parese in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. Er is onderzoek gedaan naar dit onderwerp, maar deze studies zijn van zeer lage kwaliteit. Uit deze studies lijkt krachttraining bij kinderen met een cerebrale parese een positief effect te hebben op de functionele vaardigheden.

Summary
The purpose of this research is to check if there is current, scientific evidence concerning the training of muscle strength, by means of fitnessprograms, in children with cerebral palsy (8-16 year) to increase the functional abilities.

To get a conclusion the following steps had to be taken. First of all there has been done a literature study, with the help of keywords in Cinahl, Cochrane, Doconline, Freemedicaljournals, Medline, Picarta, PubMed, SportDiscus. By using in-/ exclusion criteria there were eventually three suitable articles and two reviews left. These articles were evaluated with the evaluation forms of Cochrane. Two reviewers evaluated every article independently. After this was done they evaluated these again together. Finally the suitable articles were summarised for data extraction. With these summarises and a drawn up data-extraction form there has been taken a data-extraction. Slot these data were analysed in the 'discussion'.

From the 71 articles that were found, there were three articles and two reviews included. The investigations, however, are of a low scientific level. The evaluated articles describe only quasi-experimental research. There was no controlgroup present for the comparison in results. Also the data of the participants in every article were not correctly registered, so this could lead to a distortion of the outcomes. The outcomes must be carefully interpreted.

From this theses it is clear that there is no evidence-based information on the effect of muscle strengthening, by means of fitnessprograms, on the functional abilities in children with cerebral palsy in the age of 6-18 years. Research has been done but these studies were of low quality. From these studies, it seems that muscle strengthening in children with cerebral palsy has a positive effect on the functional abilities.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersRevalidatiecentrum Blixembosch, Eindhoven; FPH Opleiding Fysiotherapie
Jaar2003
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk