De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectiviteit van spierfunctietraining bij ALS en HMSN : een systematische review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectiviteit van spierfunctietraining bij ALS en HMSN : een systematische review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting:
Ontwerp van de studie: systematische review.
Onderzoeksvraag: heeft spierfunctietraining bij volwassen patiënten met ALS en HMSN effect, gemeten op functie-, activiteiten- en participatieniveau?
Methode: nadat gezocht is in verschillende databases op het internet zijn abstracts geïncludeerd betreffende het doel van deze studie. Deze abstracts zijn volgens inclusiecriteria beoordeeld. De studies die aan de inclusiecriteria voldeden zijn beoordeeld aan de hand van "Het formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over therapie en preventie", ontwikkeld door het Dutch Cochrane Centre.
Van alle studies die methodologisch zijn beoordeeld is een data-extractie uitgevoerd. Met de gegevens verkregen uit de methodologisch goedgekeurde studies zijn de subvragen beantwoord. Dit heeft uiteindelijk tot een slotconclusie geleid.
Resultaten: na screening zijn 7 artikelen1-7 geïncludeerd in het onderzoek. Twee studies hadden betrekking op ALS patiënten. De overige 5 hadden betrekking op HMSN type I of II. Na methodologische beoordeling bleken 2 van de 7 studies (Lindeman et al3 en Lindeman et al4) voldoende te scoren.
Conclusie: met betrekking tot ALS is er geen wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van spierfunctietraining op elk niveau van het ICF.
Betreffende HMSN bestaat er een wetenschappelijke onderbouwing dat spierfunctietraining positieve effecten heeft op functie- en activiteitenniveau.
Abstract:
Study design: systematic review.
Primary question: does functional muscle training measured on function, activity and participation level have effect on adult patients diagnosed with ALS and HMSN?
Method: abstracts concerning the purpose of this study are included after searching in different databases on the internet. These abstracts are included according to inclusion criteria. Studies matching the inclusion criteria are evaluated according to the form for evaluation of the quality of an article about therapy and prevention. This form is developed by the Dutch Cochrane Centre. Of all studies that are methodologically evaluated a data-extraction is executed. The sub questions are answered with the notes drawn from the publications that are methodologically approved. This, eventually led to an overall conclusion.
Results: 7 publications1-7 are included after screening. Two of them concerned ALS patients. The other 5 concerned patients with HMSN type I or II. Only 2 out of 7 publications (Lindeman et al3 en Lindeman et al4) are considered to be sufficient after being methodologically evaluated.
Conlusion: there is no based evidence for the effectiveness of functional muscle training in ALS patients on either level.
There is based evidence that functional muscle training in HMSN patients has positive effects on function and activity level.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerVieCuri Ziekenhuis, Venlo , Afdeling Revalidatie, Vakgroep Fysiotherapie Volwassenen
Jaar2003
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk