De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Onbewust naar bewust bekwaam': een zoektocht naar een universele benadering binnen de logopedie

'Onbewust naar bewust bekwaam': een zoektocht naar een universele benadering binnen de logopedie

Samenvatting

Als logopediste werkzaam binnen het E.S.M.-onderwijs, d.w.z. onderwijs gericht aan leerlingen met ernstige problemen in de taal-/spraakontwikkeling en/of communicatie, houd ik mij bezig met de interventie en diagnostiek rondom leerlingen met onder andere de comorbiditeit A.S.S. en S.L.I.. Binnen de praktijksituatie liep ik er tegen aan dat de leerlingen gaandeweg hun schoolperiode veel verschillende middelen krijgen aangereikt voor hetzelfde
doel. Hierdoor kunnen frustraties ontstaan bij de leerlingen en ik ontdekte bij mijzelf onmacht en onvrede. Doormiddel van de regulatieve cyclus is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

"Hoe moet de logopedische begeleiding van leerlingen met de comorbiditeit A.S.S. en S.L.I. inhoudelijk worden vormgegeven binnen de bovenbouw van het E.S.M.-onderwijs stichting Auris en is hoe komt het dat een universele benadering hierbij essentieel is?"
Binnen het door mij uitgevoerde praktijkonderzoek stonden drie doelstellingen centraal. deze zijn samen te voegen tot één doelstelling:
Uitvoer van een onderzoek naar de componenten die de logopedische begeleiding aan leerlingen met A.S.S. en S.L.I. optimaliseren en of dit universeel relevant is.

Een praktijkonderzoek bestaat uit een theoretisch en een praktijk gerelateerd onderdeel. Aan de hand van een literatuurstudie en een survey onderzoek zijn resultaten verzameld.
Gekozen is voor de handhaving van een schriftelijke enquête, oftewel vragenlijst. De doelgroep van het onderzoek betreft de logopedisten werkzaam binnen de bovenbouw van het E.S.M.-onderwijs binnen de Koninklijke Auris Groep. De vragenlijst is verstuurd naar 71 logopedisten werkzaam binnen de Koninklijke Auris Groep. 12 Respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld retour gezonden. Doormiddel van het beoordelen van stellingen en he beantwoorden van open vragen is een beeld gevormd omtrent de theoretische kennis van de respondenten, effectieve benaderingen en de haalbaarheid en wenselijkheid van een nauwere samenwerking met hieruit voortvloeiend een universele benadering.

De respondenten handhaven diverse interventies en diagnostische middelen. Een grote discrepantie is waarneembaar tussen de respondenten in de theoretische kennis omtrent de psychiatrische stoornis A.S.S.. Dit heeft zichtbaar effect op de gehandhaafde begeleiding.
Binnen de praktijksituatie is er veel vraag naar studieaanbod, handvaten binnen de begeleiding en een nauwere samenwerking. Een nauwere samenwerking resulteert in een betere waarborging van de kwaliteit van het logopedische vakgebied. Leerlingen met de comorbiditeit A.S.S. en S.L.I. hebben baat bij een universele, individuele aanpak. d.w.z. Een aanpak die een basis vormt waarin aanpassingen worden verricht op het gebied van de communicatie, verbeelding, sociale interactie en sensorische integratie en die vervolgens wordt aangepast voor de individu. Immers "Als je één persoon met A.S.S. hebt gezien, dan heb je één persoon met A.S.S. gezien"(Peeters,2010). Een universele benadering creëert mogelijkheden op het gebied van zowel theoretische als interventie ontwikkelingen.
Om de gewenste situatie te bereiken binnen het E.S.M.-onderwijs van de Koninklijke Auris Groep worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd. Binnen deze aanbevelingen staan de volgende aspecten centraal:
• Theoretische kennis;
• Nauwere samenwerking;
• Universele benadering (voortvloeiend uit de twee bovenstaande aspecten).

Het proces van optimalisering is oneindig. Vervolgonderzoek ten behoeve van het aanbieden van handvatten in de praktijk wordt sterk aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk