De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitskader III Fontyspabo's.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitskader III Fontyspabo's.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Betreft hoofdstuk 4, toetsing als leerproces en bijlagen 4 en 5.

Een nieuw derde generatie curriculumkader is nodig om verantwoord nieuwe opleidingstrajecten te kunnen realiseren. Met de huidige kennis waarover we beschikken, lijkt een op competenties gericht curriculumkader het beste aan te sluiten bij deze nieuwe eisen. Het competentiedenken past in de beweging naar een sterkere oriëntatie op de beroepspraktijk. We voorzien dat de implementatie van een dergelijk nieuw kader tot forse consequenties leidt op het gebied van leerconcepten, didactiek, begeleiden en toetsen. Competentiegericht leren, begeleiden en beoordelen is gekozen als hefboom voor de koersverandering van de lerarenopleidingen. Deze keuze is een zoek- en ontwikkelproces. Vandaar dat dit document ook gezien moet worden als een groeidocument dat verder moet worden beproefd en geconcretiseerd.
Hoofdstuk 1 beschrijft de belangrijkste nieuwe keuzen en ankerpunten voor competentiegericht leren en opleiden voor de vier pabo's.
Hoofdstuk 2 geeft de competenties en bekwaamheidseisen waarop de pabo's zich richten ,
In Hoofdstuk 3 geeft dit Kwaliteitskader criteria voor het inrichten van zo gevarieerd en krachtig mogelijke leeromgevingen.
Hoofdstuk 4 beschrijft de contouren van een competentiegericht beoordelingsstelsel.
Hoofdstuk 5 geeft een verder uit te werken aanzet voor de Major-Minor-structuur van de Bacheloropleiding leraar Basisonderwijs.
In de bijlagen worden de belangrijkste competentiegerichte toetsinstrumenten beschreven.

Toon meer
OrganisatieFontys
Jaar2004
TypeBoekdeel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk