De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Teamleren aan de hand van het activerende directe instructiemodel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Teamleren aan de hand van het activerende directe instructiemodel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Mijn onderzoek richt zich op teamleren aan de hand van het Activerende Directe Instructiemodel (ADI model).

Uit onderzoek is gebleken dat er op basisschool Kornak winst te behalen valt in het geven van effectieve instructies.De school kenmerkt zich door het belang van teamleren te onderschrijven. Er is gezocht naar een combinatie van mogelijkheden waarin deze twee punten versterkt kunnen worden.

Er heeft zich een stuurgroep gevormd die met elkaar een start wil maken in het teamleren. Aan de hand van kijkwijzers worden klassenconsultaties gerealiseerd. Deze collega's gaan met de kijkwijzers kijken naar de mate van effectieve instructie in elkaars groep. Het ADI model is hiervoor leidend.

Het enthousiasme geboren uit de consultaties is uitgegroeid naar een honger om en met en van elkaar te leren. Vanuit dit enthousiasme koerst de stuurgroep erop teamleren uit te breiden voor het gehele team. De stuurgroep heeft als droom om de rest van het team ook te laten werken met het ADI model en klassenconsultaties in het team uit te breiden. Dit trachten zij te bereiken door hun kennis,expertise en enthousiasme door te geven aan de rest van het team. Op deze wijze wordt gestreefd basisschool Kornak nog meer te laten groeien naar een school als lerende organisatie. Tevens verdient het werken met opbrengsten de aandacht. Door een kwalitatief goede instructie te geven volgens het ADI model, verwacht de stuurgroep een bijdrage te leveren aan opbrengst gericht werken.

De klassenconsultaties hebben ertoe geleid dat er een groter bewustzijn is ontstaan over de manier van lesgeven bij de collega's van de stuurgroep. Hun zelfvertrouwen is toegenomen en de drive om van en met elkaar te leren is versterkt. Het ADI model biedt collega's houvast om een goede instructie te geven.
Op dit moment bereidt de stuurgroep zich voor om alle kennis en ervaringen te delen met de rest van het team. In schooljaar 2011-2012 streeft de stuurgroep er naar een studiedag te organiseren betreffende dit onderwerp.


"

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk