De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen

Rechten:

Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen uit de middenbouw om inzicht te krijgen in hoeverre de leerkrachten in staat zijn deze kinderen goede begeleiding en een passend aanbod te geven. Vanuit de probleemanalyse is gebleken dat de leerlingenpopulatie op de casusschool erg divers is. Leerkrachten differentiëren nu op drie niveaus, maar weten nog niet hoe zij (hoog)begaafde kinderen kunnen begeleiden in de klas. De onderzoeksvraag in het huidige onderzoek is: ‘In hoeverre beschikken de leerkrachten van groep 3, 4 en 5 van de casusschool over kennis, vaardigheden en attitude voor het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen?’. Om deze vraag te beantwoorden is een enquête uitgezet en beantwoord door de leerkrachten van groep 3, 4 en 5. Verder is in ieder leerjaar een observatie uitgevoerd om het leerkrachthandelen in beeld te krijgen. Ook heeft een groepsinterview plaatsgevonden met (hoog)begaafde leerlingen van de casusschool. Na het analyseren van de resultaten is gebleken dat een aantal leerkrachten nog niet over genoeg kennis en vaardigheden beschikt. Een belangrijke aanbeveling is dat de leerkrachten meer kennis dienen te verkrijgen over de taxonomie van Bloom. Ook dienen zij het model van Bloom in te zetten om verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde kinderen te ontwerpen. Verder is het voor de casusschool belangrijk dat zij metacognitieve vaardigheden bij (hoog)begaafde kinderen gaan stimuleren en ontwikkelen. Ook het bevorderen van autonomie is belangrijk voor de onderwijsbehoeftes van (hoog)begaafde kinderen. In het theoretisch kader worden de begrippen autonomie, metacognitie en de taxonomie van Bloom verhelderd.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
Datum2018-05-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk