De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kinderen en weerbaarheidstraining

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kinderen en weerbaarheidstraining

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Begin dit schooljaar heb ik via een voorlichtingsavond voor ouders kennis gemaakt met het fenomeen weerbaarheidstraining. Het onderwerp voor mijn meesterstuk is geboren! Ik besef me dat ik nog maar weinig afweet van weerbaarheid. Hoe meet ik de effectiviteit van een interventie die niet door mijzelf gegeven wordt? Dit heb ik onderzocht:
Ik onderzoek de weerbaarheidstraining bij leerlingen van 10 tot 13 jaar van mijn praktijkschool, omdat ik wil weten of de aangeboden interventie een (positief) effect heeft, teneinde weerbare leerlingen creëert.
Ik heb gekozen voor een combinatie van een experimenteel- en survey onderzoek waarin de onderwerpen weerbaarheid, zelfvertrouwen, weerbaarheidstraining, plagen en pesten naar voren komen en onderzocht worden. In dit onderzoek wordt onder andere beschreven wat weerbaarheid inhoudt en hoe dit verbeterd kan worden, wat zelfvertrouwen is en hoe dit vergroot kan worden en wat het verschil is tussen plagen en pesten.

Ik heb gebruik gemaakt van diverse gegevensbronnen zoals leerkrachten, de adjunct-directrice/ IB-er, ouders, leerlingen en veel verschillende literaire bronnen. Tijdens dit onderzoek heb ik de effectiviteit van de interventie weerbaarheidstraining onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke conclusie omtrent de effectiviteit.

Heeft de weerbaarheidstraining een positief effect op de leerlingen in de bovenbouw van het mijn praktijkschool? Uit de gegevens van de diverse onderzochte bronnen blijkt van wel!
Uit de collega enquête blijkt dat ze vinden dat het pestgedrag door de weerbaarheidstraining afneemt en dat het zelfvertrouwen van de kinderen groeit. Uit de leerling enquête blijkt dat de kinderen door de weerbaarheidstraining gegroeid zijn: Ze weten hoe ze hun grenzen moeten aangeven, wat ze moeten doen in geval van nood en hebben veel meer zelfvertrouwen gekregen. Alle kinderen zijn bij de eindmeting t.o.v. de nulmeting op de weerbaarheidsschaal gegroeid. Ook de ouders merken verschillen door de weerbaarheidstraining. Hun kinderen worden minder of niet (meer) gepest en hebben een flinke 'boost' in hun zelfvertrouwen gekregen. Dit onderzoek heeft me zich gegeven op het positieve effect van de weerbaarheidstraining op de bovenbouwleerlingen van mijn praktijkschool.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk